ดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมกับกศน.ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน พัฒนาเยาวชน

Categories : PR News

Public : 12/09/2022

 

            ดั๊บเบิ้ล  เอ ร่วมกับ สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จัดกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับน้องๆ  โรงเรียนวัดหลังถ้ำวิทยาคาร ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี  เพื่อส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชนไทย สอดคล้องกับแนวคิดการเรียนอย่างสนุก พร้อมกับได้ความรู้เพิ่มเติมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนในห้องเรียนได้ โดยมีฐานเกมบิงโก ฐานคำมหาสนุก ที่ช่วยฝึกทักษะการเขียนคำภาษาไทย  ฐานวาดภาพระบายสี เพื่อฝึกสมาธิและความคิดสร้างสรรค์   ซึ่งทางบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม และให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนมาอย่างต่อเนื่อง