กบข. เพิ่มทางเลือก เปิดตัวแผนลงทุนใหม่ “แผนทองคำ และตราสารหนี้ต่างประเทศ”

Categories : Update News, Wealth

Public : 12/09/2022

กบข. หาโอกาสลงทุนช่วงลงทุนผันผวน เพิ่ม 2 แผนการลงทุนใหม่ เน้นลงทุนกองทุนทองคำและตราสารหนี้ต่างประเทศ หวังให้สมาชิกมีทางเลือกมากขึ้น

ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การลงทุนทั่วโลกที่มีความผันผวน และส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์ในการลงทุน ซึ่ง กบข. ได้มองหาโอกาสในการลงทุนอยู่เสมอ จึงได้เพิ่มทางเลือกการลงทุนให้กับสมาชิก โดยเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่คาดว่าจะมีแนวโน้มสร้างผลตอบแทนได้ดีในสถานการณ์ลงทุนเช่นนี้ กบข. จึงได้ออกแผนการลงทุนใหม่ 2 แผน คือ แผนตราสารหนี้ต่างประเทศและแผนทองคำ เพื่อให้ตรงกับความต้องการรับผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของสมาชิกด้วย

โดย “แผนตราสารหนี้ต่างประเทศ” เป็นการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ ประกอบด้วย ตราสารหนี้ภาครัฐโลกซึ่งเป็นการลงทุนแบบรายหลักทรัพย์ และตราสารหนี้ภาคเอกชนโลกลงทุนผ่านกองทุนรวมและจัดจ้างผู้จัดการกองทุน เน้นการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับกลุ่มลงทุน (Investment Grade) ส่วน แผนทองคำ” จะลงทุนผ่านกองทุนรวมทองคำ (Gold Fund) ในต่างประเทศ เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคําโลก (Passive Management) โดยแผนตราสารหนี้ต่างประเทศจะมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเกือบทั้งจำนวน ขณะที่แผนทองคำมีการป้องกันความเสี่ยงเพียงบางส่วนเท่านั้น

ดร. ศรีกัญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 2566 กบข. ได้ประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัว ถึงหดตัว อาจทำให้ธนาคารกลางประเทศต่าง ๆ รวมทั้งธนาคารกลางสหรัฐ มีโอกาสที่จะลดดอกเบี้ยในช่วงหลังของปี ซึ่งจะส่งผลดีต่ออัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ทั่วโลก รวมถึงสนับสนุนการปรับขึ้นของราคาทองคำด้วย จึงเป็นจังหวะที่เหมาะสมในการเปิดโอกาสให้สมาชิกเลือกลงทุนในแผนตราสารหนี้ต่างประเทศและแผนทองคำ ซึ่งจะช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนโดยรวมของพอร์ตได้ อีกทั้งยังลดการกระจุกตัวของการลงทุนภายในประเทศ รวมทั้งเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนในระยะยาว

ทั้งนี้ ปัจจุบัน กบข. มีแผนการลงทุนให้สมาชิกเลือกลงทุนทั้งหมด 12 แผน คือ แผนสมดุลตามอายุ แผนมุ่งคุ้มครองเงินต้น แผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น แผนตราสารหนี้ แผนหลัก แผนตราสารหนี้ต่างประเทศ แผนหุ้น 35 แผนหุ้น 65 แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย แผนหุ้นต่างประเทศ แผนหุ้นไทย และแผนทองคำ สมาชิกสามารถเลือกแผนการลงทุนที่ กบข. จัดไว้ให้ หรือสามารถเลือกผสมแผนการลงทุนตามสัดส่วนได้ด้วยตนเองตามต้องการ

สมาชิก กบข. สามารถแจ้งความประสงค์เปลี่ยนแผนการลงทุนได้ 12 ครั้งต่อปี  ผ่าน 5 ช่องทางคือ 1. My GPF Application 2. LINE กบข. 3. My GPF Website 4. เว็บไซต์ www.gpf.or.th 5. ส่งเอกสารมายัง กบข. โดยกรอกข้อมูลในแบบแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน โดยสมาชิกสามารถทำแบบประเมินความเสี่ยงการลงทุน เพื่อประกอบการพิจารณาเลือกแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของตนเอง และเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนมากขึ้น สมาชิกที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Contact Center โทร. 1179 Facebook กบข. หรือ LINE กบข. พิมพ์ค้นหาไอดี @gpfcommunity และสามารถนัดหมายศูนย์ข้อมูลการเงิน ผ่าน My GPF Application เลือกเมนู “นัดหมายบริการข้อมูลการเงิน” เพื่อขอรับคำปรึกษาในการเลือกแผนการลงทุนอย่างละเอียด