Jaymart Group จับมือ Worldbridge Group ลงนาม MOU ลุยขยายธุรกิจในกัมพูชา

Categories : Update News, Stock Market

Public : 12/09/2022

Jaymart Group ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในการพัฒนาธุรกิจภายใต้ข้อตกลงร่วมกับ WorldBridge ในประเทศกัมพูชา เพื่อศึกษาการนำผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ของกลุ่มบริษัทเจมาร์ท ขยายสู่ตลาดกัมพูชา โดยให้ความสนใจในธุรกิจด้านการเงิน พัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์ ค้าปลีก และจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยภายใต้บันทึกความเข้าใจนี้ ทั้งสองฝ่ายจะวิจัยและศึกษาตลาดร่วมกัน พร้อมด้วยการหารือกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

สำหรับพิธีลงนามในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) และ Neak Oknha Rithy Sear, Chairman of WorldBridge Group ลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกัน ณ โรงแรมโซฟิเทล พนมเปญ โพคีธารา

นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) ในฐานะ Technology Investment Holding Company กล่าวว่า กลุ่มบริษัทเจมาร์ท มีระบบนิเวศที่สมบูรณ์ตั้งแต่ธุรกิจค้าปลีก การเงิน และเทคโนโลยี สร้างการเติบโตในประเทศไทยได้อย่างแข็งแกร่ง อย่างไรก็ดี บริษัทฯ เชื่อว่า การขยายอีโคซิสเต็ม จะต้องเพิ่มพาร์ทเนอร์ที่จะสามารถทำธุรกิจร่วมกันให้เติบโต โดยเฉพาะการขยายไปสู่ประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia)

ความร่วมมือในครั้งนี้ กลุ่มบริษัทเจมาร์ทจะนำเอาความรู้ในการดำเนินธุรกิจเข้ามาเสริมสิ่งที่ทาง Worldbridge มีอยู่ รวมถึงความเข้าใจในความต้องการของผู้บริโภคในกัมพูชาเพื่อสร้างโอกาสการเติบโตร่วมกัน”

 ด้าน Neak Oknha Sear Rithy ประธานของ WorldBridge Group ซึ่งได้รับชื่อเสียงในด้านการสร้างพันธมิตรระหว่างประเทศที่มีคุณภาพ และได้ขยายกลุ่มธุรกิจอย่างรวดเร็วในกัมพูชา กล่าวเสริมว่า “เป้าหมายของเราคือการปรับปรุงการเข้าถึงสินค้าและบริการทางการเงินที่มีคุณภาพของชาวกัมพูชาในทุกๆ วัน  โดยผลิตภัณฑ์และบริการที่เรากำลังศึกษาร่วมกับเจมาร์ท จะสนับสนุนให้ผู้บริโภคชาวกัมพูชาได้รับการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยต้นทุนที่ต่ำลงและสามารถเพิ่มมูลค่าได้”