ไทยพาณิชย์ โพรเทค หนุนท่องเที่ยวปีใหม่ แจกฟรี ประกันอุบัติเหตุ 100,000 สิทธิ์ พร้อมค่ารักษาพยาบาล 5,000 บาท

Categories : Update News, Insurance

Public : 12/09/2022

ปีใหม่ 2566 นี้ บริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด สนับสนุนนโยบายสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) อย่างต่อเนื่อง ให้คนไทยท่องเที่ยวสบายใจตลอดหยุดยาวเดือนธันวาคม ด้วยประกันอุบัติเหตุแจกฟรีให้บุคคลทั่วไป ลูกค้าในกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ และพันธมิตร จำนวนรวมทั้งสิ้น 100,000 สิทธิ์ ตั้งแต่ 9 ธ.ค.65 – 31 ม.ค.66 หรือจนกว่าจะครบสิทธิ์  

นางสาวปรมาศิริ มโนลม้าย รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจประกัน ธนาคารไทยพาณิชย์ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด กล่าวว่า จากสถานการณ์โควิดที่กลายเป็นโรคประจำถิ่น ทำให้ปีใหม่ 2566 จะเป็นปีใหม่แรกที่คนไทยได้ท่องเที่ยวแบบเต็มที่ในช่วงหยุดยาวสิ้นปีนี้ ไทยพาณิชย์ โพรเทคจึงขอส่งความห่วงใยด้วยประกันอุบัติเหตุฟรีนาน 30 วัน เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค.65 เพื่อให้ครอบคลุมช่วง 7 วันอันตรายปีใหม่ โดยมีวงเงินค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุให้ 5,000 บาท ลงทะเบียนได้ถึง 31 ม.ค.66 หรือจนกว่าจะครบ 100,000 สิทธิ์

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนรับความคุ้มครองฟรีได้ง่ายๆ เพียงแค่แอดไลน์ @scbprotect และ กดรับฟรี ประกันอุบัติเหตุท่องเที่ยวสบายใจ ที่ปุ่มเมนูหลัก กรอกข้อมูลจำเป็นเพื่อใช้ออกกรมธรรม์ออนไลน์ ภายใน 3 วันทำการจะได้รับ SMS กรมธรรม์ออนไลน์จากเอฟดับบลิวดี แต่ความคุ้มครองจะเริ่มต้น ณ วันและเวลาที่ลงทะเบียน

จุดเด่นความคุ้มครองมีดังนี้

  • เกิดอุบัติเหตุมีวงเงินค่ารักษาพยาบาล 5,000 บาท
  • เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับสูงสุด 100,000 บาท
  • เสียชีวิตจากการเจ็บป่วยรับ 5,000 บาท ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 14 วันแรกนับจากวันเริ่มต้นความคุ้มครอง
  • คุ้มครองนาน 30 วันนับจากวันลงทะเบียน

รับทราบรายละเอียดความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ที่ https://www.scbprotect.co.th/promotions/NY23