12 บริษัทไทย ติดดัชนีระดับ DJSI World 2022 ผู้นำธุรกิจยั่งยืนของ “อาเซียน”

Categories : Update News, ESG News

Public : 12/11/2022

S&P Dow Jones Indices ประกาศรายชื่อบริษัทผ่านดัชนีความยั่งยั่งยืน เผย 12 บริษัทไทย ผ่านเกณฑ์ดัชนีระดับ DJSI World 2022 ผู้นำธุรกิจยั่งยืนของ “อาเซียน”

S&P Dow Jones Indices ผู้ให้บริการดัชนีชั้นนำของโลก รายงานการประกาศผลดัชนีความยั่งยืน (DJSI) ปี 2022 โดยการประเมินจะมี 2 ดัชนี ได้แก่ ดัชนี DJSI World และ DJSI Emerging Markets

สำหรับเกณฑ์การคัดเลือกจะครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน และที่ผ่านมาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้สนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนเข้าสู่การประเมินดัชนี DJSI และในปี 2022 นี้ มีบริษัททั่วโลกเข้าร่วมการประเมิน 13,000 แห่ง

 

ส่วนดัชนี DJSI World ในปีนี้ มีบริษัทไทยที่ถูกประกาศรวมทั้งหมด 12 บริษัท คือ

1.ธนาคารกสิกรไทย กลุ่ม ธุรกิจธนาคาร

2.บริษัท เอสซีบี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจธนาคาร

3.บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจพลังงาน

4.บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจค้าปลีกอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภค โดยได้รับเลือกเป็นสมาชิก DJSI ในกลุ่มดัชนี DJSI World ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 (2018-2022)

5.บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจ Food, Beverage & Tobacco

6.บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จํากัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจ Materials

7.บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กลุ่มธุรกิจ Materials

8.บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจ Materials

9.บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจ Real Estate

10.บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจ Technology Hardware & Equipment

11. บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจ Telecommunication Services

12.บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. กลุ่มธุรกิจ Transportation โดย ทอท. ได้เข้าร่วมการประเมิน DJSI มาตั้งแต่ปี 2558 และได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิก DJSI ต่อเนื่องทุกปีในกลุ่ม Emerging Market และเป็นสมาชิกในระดับ World อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562

ทั้งนี้ บริษัทไทยที่อยู่ในดัชนี DJSI World ถือว่ามากกว่าชาติอื่นในอาเซียน โดยสิงคโปร์มี 3 บริษัท และมาเลเซียมี 1 บริษัท คือ PETRONAS Chemicals Group Berhad

สำหรับดัชนี DJSI Emerging Markets ในปีนี้ มีบริษัทไทยเกือบ 30 บริษัท โดยมีบริษัทที่ได้เข้ามาเป็นครั้งแรก คือ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC ซึ่งเป็นแกนนำธุรกิจไฟฟ้าของ กลุ่ม ปตท.และกลุ่ม ปตท.ยังมีบริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) , บริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

เครือ CP มีบริษัทที่ติดเข้ามา คือ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัท บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) , บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

กลุ่มเจ้าสัวเจริญ มี บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) , บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

กลุ่มเซ็นทรัล มี บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) , บริษัท เซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)