การบินไทย แต่งตั้ง “บลจ.เอ็มเอฟซี” เป็นนายทะเบียนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

Categories : Update News, PR News

Public : 12/13/2022
 

คุณสุวรรธนะ สีบุญเรือง (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานคณะกรรมการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ลงนามร่วมกับ คุณพัณณรัชต์ บรรพโต (ที่ 2 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ในพิธีลงนามสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนสมาชิก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ได้รับความไว้วางใจให้เป็นนายทะเบียน อายุสัญญา 3 ปี ตั้งแต่ (1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2568) ณ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

โดย บลจ.เอ็มเอฟซี เป็นหนึ่งในผู้นำการจัดทำระบบทะเบียนสมาชิก ให้แก่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพขนาดใหญ่ชั้นนำหลายกองทุน ซึ่งมีสมาชิกรวมกว่าสามแสนราย ด้วยระบบงานทะเบียนสมาชิกทีมีความทันสมัยและความปลอดภัยสูง สามารถรองรับการให้บริการสมาชิกและคณะกรรมการกองทุน ในเรื่องการตรวจสอบข้อมูลการลงทุน การเลือกแผนการลงทุนได้ทุกรูปแบบด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง