AA&P ปักธงเป็นผู้นำ สร้างเครื่องมือทางการเงิน “หุ้นกู้แปลงสภาพ”แถม“วอแรนท์” ให้ บจ.เข้าถึงทุน มีต้นทุนต่ำรับมือดอกเบี้ยขาขึ้น เป็นแหล่งลงทุนให้กับ นลท. ที่ได้รับผลตอบแทนดี

Categories : Update News, Stock Market

Public : 12/14/2022

AA&P ปักธงเป็นผู้นำ สร้างเครื่องมือทางการเงิน   หุ้นกู้แปลงสภาพ”แถม“วอแรนท์” ให้ บจ.เข้าถึงทุน มีต้นทุนต่ำรับมือดอกเบี้ยขาขึ้น  เป็นแหล่งลงทุนให้กับ นลท. ที่ได้รับผลตอบแทนดี ตั้งเป้า3 ปีสร้างมูลค่าตลาดรวม 3 หมื่นล้านบาท 

นายพรพุทธ ริจิรวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท แอดไวเซอรี่ อัลไลแอนซ์แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด หรือ AA&P เปิดเผยว่า “AA&P”เป็นบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน ที่มีความผู้เชี่ยวชาญด้านวาณิชธนกิจ การเงิน และการวางแผนกลยุทธ์ผ่านการใช้เครื่องมือทางการเงินในตลาดทุน  และเครื่องมือทางการเงินรูปแบบใหม่ๆ  ให้กับกลุ่มบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า  หุ้นกู้แปลงสภาพ แถมวอร์แรนต์ คือเป็นเครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสม ในช่วงจังหวะดอกเบี้ยขาขึ้น ที่ทำให้บริษัทจดทะเบียนหลายแห่งต้องแบกรับต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นส่งผลให้การใช้เครื่องมือทางการเงินอย่างหุ้นกู้แปลงสภาพแถมวอแรนท์ จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการระดมทุนที่จะทำให้บริษัทจดทะเบียนมีต้นทุนทางการเงินที่่ำลง เมื่อเทียบกับการออกหุ้นกู้ปกติ และที่สำคัญเครื่องมือนี้จะทำให้บริษัทจดทะเบียนและนักลงทุน Win-Win ทั้ง 2 ฝ่าย

 

ทั้งนี้บริษัทฯจึงตั้งเป้าภายในระยะเวลา 3 ปี (2565 -2567 ) ที่จะสร้างมูลค่าตลาด CB ให้ได้มากกว่า 30,000 ล้านบาท และมุ่งสู่การเป็นบริษัทที่ปรึกษาทาการเงินทางเลือกใหม่ ให้กับบริษัทจดทะเบียนในการระดมทุนให้เข้าถึงการลงทุนหุ้นกู้ให้กับนักลงทุนไทย

บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายเป็นปู้นำ ผลักดันให้บริษัทจดทะเบียนออกและเสนอขาย “หุ้นกู้แปลงสภาพ”(Convertible Bond) หรือ CB เพื่อช่วยลดต้นทุนทางการเงิน เป็นทางเลือกใหม่ในการระดมทุนให้กับบริษัทจดทะเบียนและสร้างโอกาสเข้าถึงการลงทุนหุ้นกู้ให้กับนักลงทุนไทยโดยการนำนวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่มาใช้ ภายใต้ “หุ้นกู้แปลงสภาพแถมวอแรนท์ซึ่งถือเป็นผู้นำในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพแถมวอแรนท์รายแรกของประเทศไทย" 

โดยรูปแบบทางการเงินดังกล่าว ทาง AA&P ได้ศึกษาและออกแบบขึ้นมา   ผ่านการใช้ความคิดสร้างสรรค์และความเชี่ยวชาญด้านการเงินที่เป็นจุดแข็งสำคัญของบริษัท เพื่อช่วยให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีทางเลือกในการระดมทุนเพิ่มขึ้นและลดต้นทุนทางการเงินให้ต่ำลง รวมถึงสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าให้กับนักลงทุนที่สนใจ

ด้าน นายธีระยุทธ ไทยธุระไพศาล  ผู้จัดการใหญ่สายงานวาณิชธนกิจและตลาดทุน AA&Pกล่าวเสริมว่า บริษัทฯมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาการให้บริการในด้านการเงินและการลงทุน เพื่อให้บริษัท ก้าวสู่การเป็นผู้นำและผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมทางการเงินของตลาดทุนไทยอย่างครบวงจร โดย AA&P เป็นองค์กรคนรุ่นใหม่ เพื่อมุ่งมั่นให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก บริษัทฯจึงมุ่งสร้างสรรค์โปรดักส์ทางการเงินใหม่ๆให้กับตลาดทุนไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์การทำธุรกิจของลูกค้าให้ได้ในทุกรูปแบบ เนื่องจากบริษัทฯต้องการยกระดับบริการที่เป็นมากกว่าแค่ “ที่ปรึกษาทางการเงิน” ด้วยบริการจัดทำแผนกลยุทธ์ในตลาดทุน (Capital Market Strategy) ภายใต้ความร่วมมือ ในฐานะพาร์ทเนอร์คู่คิดทางการเงินกับบริษัทจดทะเบียน (Strategic Financial Partner) เพราะเรามองลูกค้าเป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์ที่จะเติบโตร่วมไปกับเรา        เมื่อลูกค้าประสบความสำเร็จเราก็ย่อมประสบความสำเร็จตามไปด้วย

สำหรับปี 2566 บริษัทฯ มีแผนที่จะปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่และดำเนินการขยายธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้นำการให้บริการด้านนวัตกรรมทางการเงินของตลาดทุนไทยอย่างครบวงจร โดยปัจจุบัน บริษัทฯอยู่ระหว่างการออกแบบและสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystems) ด้วยการให้บริการที่แตกต่าง และสามารถสร้างประสบการณ์ใหม่ที่ดีให้กับลูกค้าได้อย่างครบครัน อาทิ การวางโครงสร้างการ  เข้าทำรายการที่ซับซ้อนให้กลายเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายขึ้น แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้ตรงจุดและรวดเร็วอย่างเหมาะสม รวมถึงการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาเพิ่มความสะดวกสบายในการทำธุรกรรมในตลาดทุนให้กับลูกค้า เป็นต้น

AA&P เป็นบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) โดยเราเป็นมากกว่าบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน                แต่เราเป็น “พาร์ทเนอร์” และ “เพื่อนคู่คิด” ทางการเงินให้ลูกค้า ที่พร้อมจะให้คำแนะนำทางการเงิน และสร้างทางเลือกด้านการเงินใหม่ๆ ให้ลูกค้าตัดสินใจได้ตรงจุดที่ดีที่สุด โดยมุ่งเดินหน้าแสวงหาโอกาส                   ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเครื่องมือทางการเงินรูปแบบใหม่ๆเพื่อสนับสนุน “พันธกิจ” หรือ “Mission”                 ที่สำคัญของกลุ่ม AA&P ในการร่วมผลักดันเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป