CCP ผนึก WHALE LOGISTICS GROUPแตกไลน์ธุรกิจฟรีโซนโลจิสติกส์ ตั้งเป้ารายได้ 100 ลบ.

Categories : Update News, Stock Market

Public : 12/14/2022

CCP ผนึก WHALE LOGISTICS GROUPแตกไลน์ธุรกิจฟรีโซนโลจิสติกส์ รับรัฐทุ่มเงินล้านล้านพัฒนาพื้นที่ EEC  ตั้งเป้ารายได้ 100 ลบ.

นายอาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) (CCP) เปิดเผยว่า บริษัทได้ร่วมลงทุนกับ บริษัท ปลาวาฬ โลจิสติกส์(ประเทศไทย) ำกั ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มบริษัทในเครือ WHALE LOGISTICS GROUP ผู้เป็น Professional Logistics Providerลำดับต้นๆ ในโซนแหลมฉบัง และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จัดตั้ง บริษัท ชาลี ท็อป โลจิสติกส์ โซลูชั่น จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการคลังสินค้าด้วยระบบที่ทันสมัยในตปลอดอากร (Free Zone) มีมูลค่าการลงทุนมากกว่า 400 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นแบ่งเป็น CCP 60 %  และ บริษัท ปลาวาฬ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) ำกัด 40 %

สำหรับที่มาของการจัดตั้ง บริษัท ชาลี ท็อป โลจิสติกส์ โซลูชั่น จำกัด นั้น เนื่องจากผู้บริหารทั้ง 2 บริษัท มองเห็นโอกาสในการเติบโตของธุรกิจจากแนวโน้มความต้องการใช้คลังสินค้าในเขตปลอดอากร (Free Zone) ที่มีเพิขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่พื้นที่และผู้ให้บริการที่มีความเป็นมืออาชีพนั้นมีไม่เพียงพออีกทั้งแหลมฉบัง และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออ (EEC) ยังเป็นทำเลยุทธศาสตร์สำคัญของธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ผนวกกับปัจจัยเสริมจากภาครัฐที่ต้องการสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นแหล่งรองรับการลงทุนและการผลิตที่สำคัญของอาเซียน จึงเป็นที่มาของความร่วมมือในครั้งนี้

"EECเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศและรัฐใช้เงินกว่า 1 ล้านล้านบาท ในกาคดำเนินมาตรการต่างๆในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งบริษัทเล็งเห็นโอกาสจึง ขยายไลน์ออกมาทำธุรกิจคลังสินค้า อีกทั้งธุรกิจหลักแม้มองว่า ประเด็นเชิงลบได้ผ่านพ้นไป แต่ ปัญหาสางครามรัสเชีย/ยูเครนก็ยังส่งผลต่อการนำเข้าเหล็ก "

นอกจากนี้ บริษัทมีความพร้อมของที่ดินบนทำเลที่ศักยภาพจำนวนมาก เพื่อพัฒนาสร้างคลังสินค้าและพื้นที่ลานจัดเก็บสินค้า รวมทั้งังมีความเชี่ยวชาญด้านงานคอนกรีตรูปแบบต่างๆ สำหรับก่อสร้าง คลังสินค้า นิคมอุตสาหกรรม จึงทำให้สามารถบริหารจัดการควบคุมต้นทุนการก่อสร้างคลังสินค้าให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และใช้ระยะเวลาที่รวดเร็ว

จากความพร้อมและความเชี่ยวชาญของทั้ง2 บริษัท จึงทำให้เชื่อมั่นได้ว่าจะสามารถขยายบริการให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม และผลักดันสร้างมูลค่าเพิ่มให้บริษัทฯ เติบโตได้อย่างมีนัยสำคัญ

นายธีรจิตร สอนแจ้ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปลาวาฬ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัดและ CEO ของกลุ่มบริษัทในเครือ WHALE LOGISTICS GROUP กล่าวว่า WHALE LOGISTICS GROUP มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือทางธุรกิจกับ CCP โดยความร่วมมือกันในครั้งนี้ ถือเป็นการพัฒนาอีกขั้นของทั้ง2 บริษัท ด้วยความเชี่ยวชาญด้านงานก่อสร้างของ CCP และความเป็นมืออาชีพในด้นการบริหารจัดการโลจิสติกส์ครบวงจรของ WHALE LOGISTICS GROUP จะช่วยผนึกกำลังในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน และสร้างการเติบโตให้กับบริษัทฯ ได้อย่างสูงสุ

ทั้งนี้ บริษัท ชาลี ท็อป โลจิสติกส์ โซลูชั่น จำกัด มีแผนการก่อสร้างอาคารคลังสินค้า จำนวน 2 เฟส บนที่ดินกว่า 10 ไร่ ใกล้ท่าเรือแหลมฉบัง (KSSP)  โดยจะเป็นลักษณะคลังสินค้าในรูปแบบ Free Zone Operator ซึ่คาดก่อสร้างแล้วเสร็จ สามารถเริ่มให้บริการและทยอยรับรู้รายได้เข้ามาในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2566 โดยบริษัทตั้งเป้าหมายรายได้ไว้ที่ประมาณ 100 ล้านบาท ภายในปี 2568

นอกจากนี้ บริษัทมีแผนจะขยายธุรกิจและเพิ่มพื้นที่ให้บริการในรูปแบบการร่วมมือกับ Partner ทีมีศักยภาพ (Franchising)เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และพื้นที่โดยรอบ ซึ่มั่นใจว่าจะสามารถสร้างารเติบโตต่อเนื่องได้ในอนาคต