ธอส. ลุยแก้หนี้ เสริมสภาพคล่อง ในงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ฯ สัญจร ครั้งที่ 3 จ.เชียงใหม่ 16-18 ธ.ค. 65 นี้

Categories : Update News, Finance

Public : 12/15/2022

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า  ธอส. นำมาตรการช่วยเหลือแก้หนี้และผลิตภัณฑ์เงินฝากดอกเบี้ยพิเศษ ไปให้บริการลูกค้าประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือที่งาน มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน สัญจร ครั้งที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นโดยความร่วมมือของกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ และหน่วยงานพันธมิตร ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ โดยรายละเอียดความช่วยเหลือของ ธอส. ประกอบด้วย

1. มาตรการแก้หนี้ : ช่วยเหลือลูกค้าปัจจุบันของธนาคาร 1.มาตรการ 22 [M22] : สำหรับลูกค้ารายย่อยสถานะ NPL หรือ ลูกค้ารายย่อยสถานะ NPL ที่อยู่ระหว่างการใช้มาตรการ/ปรับโครงสร้างหนี้ที่กู้เงินกับธนาคารมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ให้ผ่อนเงินงวดต่ำพร้อมลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ 2 ปี เดือนที่ 1-10 ชำระเพียงงวดละ 1,000 บาท ดอกเบี้ย 0% ต่อปี (ตัดชำระเงินต้นทั้งหมด) , 2.มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ : คิดเงินงวดจากอัตราดอกเบี้ย 3.90% ต่อปี นาน 6 เดือน และ 3.มาตรการ 17 [M17] : สำหรับลูกค้ารายย่อยสถานะ NPL หรือ ลูกค้ารายย่อยสถานะ NPL ที่อยู่ระหว่างการใช้มาตรการ/ปรับโครงสร้างหนี้ ให้ผ่อนเงินงวดต่ำพร้อมลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ 1 ปี เดือนที่ 1-3 ผ่อนชำระงวดละ 1,000 บาท ดอกเบี้ย 0% ต่อปี (ตัดชำระเงินต้นทั้งหมด)

 

 

2. ออมเงิน : เงินฝากออมทรัพย์ New Freshy ให้อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดสูงสุดถึง 4.00% ต่อปี แบ่งเป็น ตั้งแต่วันเปิดบัญชีถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 จะได้รับอัตราดอกเบี้ย 1.25% ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2567 จะได้รับอัตราดอกเบี้ย 2.50% ต่อปี และตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2567-2 มีนาคม 2568 จะได้รับอัตราดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี รับฝากฝากตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป สำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 50 ปี รับฝากไม่เกิน 2 ล้านบาท และผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป รับฝากไม่เกิน 5 ล้านบาท จองสิทธิ์ภายในงาน เปิดบัญชีและรับฝากเพิ่มในวันที่ 16- 25 ธันวาคม 2565 ณ สาขาที่ธนาคารกำหนด พิเศษ! อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ได้รับไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือ ออมเงินกับ สลากออมทรัพย์ ธอส. ผลตอบแทนดี โอกาสถูกรางวัลสูง นำโดยสลากชุดล่าสุด เกล็ดดาว พลัส หน่วยละ 5,000 บาท ผลตอบแทนหน้าสลาก 0.65% ต่อปี ลุ้นรางวัลที่ 1 มูลค่า 1 ล้านบาท 24 งวด โอกาสถูกรางวัลใหญ่สูง 0.0045% พร้อมลุ้นรางวัลเลขท้าย 3 ตัว 2 ตัว รางวัลเลขสลับเลขท้าย 3 ตัว 2 ตัว เป็นต้น

3. เติมที่อยู่อาศัย : บ้านมือสอง ธอส. 1,000 กว่ารายการทั่วประเทศ จำหน่ายพร้อมส่วนลดสูงสุด 50% จากราคาประเมินปัจจุบัน สามารถผ่อนดาวน์ 0% ระยะเวลานานถึง 36 เดือนทุกรายการทรัพย์ จองซื้อทรัพย์ภายในงานวางเงินประกันการซื้อทรัพย์และทำสัญญามัดจำการซื้อเพียงรายการละ 1,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด) พิเศษ!! รับฟรีของสมนาคุณสำหรับลูกค้าที่จองซื้อบ้านมือสอง ธอส. ภายในงาน และ สำหรับลูกค้า 15 รายแรกที่ทำสัญญาจะซื้อจะขายภายในเวลาที่กำหนด รับไปเลย!!! บัตรเติมน้ำมันมูลค่า 1,000 บาท 1 รายการทรัพย์ ต่อ 1 ใบ

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานมหกรรมผ่านระบบของธนาคารแห่งประเทศไทยได้ที่ https://ln15.gsb.or.th/WEB-DEBT/ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส.ทุกสาขาทั่วประเทศ G H Bank Call Center โทร 0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และติดตามข่าวสารของธนาคารได้ที่ Mobile Application : GHB ALL , Mobile Application : GHB ALL GEN และ www.ghbank.co.th