บล.เกียรตินาคินภัทร กวาด 4 รางวัลจาก Asiamoney

Categories : Update News, PR News

Public : 12/15/2022

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) คว้ารางวัล Best Domestic Brokerages และรางวัล Best Brokerages for Corporate Access (อันดับสาม) ประจำปี 2565 จาก Asiamoney Broker Polls 2022 : Thailand จัดโดย Asiamoney นิตยสารการเงินชั้นนำของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ทำการสำรวจเพื่อระบุหาบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำด้านการวิจัยตลาดทุน ด้านการขายและการค้าหลักทรัพย์ในเอเชีย นอกจากนี้ ดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ รองหัวหน้าสายงานวิจัย ฝ่าย KKP Research คว้ารางวัล Best Economist และ นายศิริชัย โฉลกพันธ์รัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Equity Analyst ฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ ได้รับรางวัล Best Analyst for Consumer Staples อีกด้วย

ทั้งนี้ ผลการจัดอันดับของ Asiamoney Broker Polls 2022 มาจากการสำรวจความคิดเห็นและลงคะแนนของผู้แทนธุรกิจจัดการกองทุนการบริหารความมั่งคั่ง เฮดฟันด์ กองทุนบำเหน็จบำนาญ และบริษัทประกันภัยที่ทำธุรกิจอยู่ในเอเชียกว่าห้าพันคน จาก 2,907 สถาบัน และ 484 กองทุนเฮดจ์ฟันทั่วโลก สะท้อนถึงมาตรฐานและคุณภาพผลงานในธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย์ ตลอดจนบุคลากรที่มีความสามารถ​ของบล.เกียรตินาคินภัทร​ที่ได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนในระดับสากล โดยการประกาศผลรางวัลมีขึ้นเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา