ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท ส่งเสริมความรู้ทางการเงินและการบริหารจัดการหนี้

Categories : Update News, Finance

Public : 12/15/2022

ศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ธรัฐพร เตชะกิจขจร กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM ลงนาม MOU ส่งเสริมความรู้ด้านการเงินและการบริหารจัดการหนี้ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินแก่บุคลากร ผู้ใช้บริการ และประชาชนทั่วไปให้มีทักษะและความรู้ทางการเงิน การบริหารจัดการหนี้ในระดับพื้นฐานที่จำเป็น ส่งผลให้การวางแผนและบริหารจัดการทางการเงินในระดับครัวเรือนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

โดยโครงการนำร่องของความร่วมมือในเบื้องต้น ได้ร่วมกันพัฒนาเนื้อหาและผลิตสื่อ e-Learning เรื่องหนี้จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร “รู้ก่อนเป็นหนี้ จะได้ไม่รู้งี้ทีหลัง” หลักสูตร “เป็นหนี้แล้ว จัดการยังไง” หลักสูตร “แก้ปัญหาหนี้เสียยังไงดี” ซึ่งได้รับการสนับสนุนเนื้อหาจาก บจก. บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท และธนาคารแห่งประเทศไทย เผยแพร่ผ่านระบบ SET e-Learning Platform ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง มุ่งหวังให้เกิดการเปลี่ยนทัศนคติและปรับพฤติกรรมทางการเงิน ให้มีค่าใช้จ่ายและหนี้สินลดลง เงินออมเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังร่วมกันพัฒนาเนื้อหาและเผยแพร่ความรู้ออนไลน์ผ่านคลิปสั้น การบรรยายให้ความรู้ และการสร้างพี่เลี้ยงการเงินอีกด้วย ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเรียนรู้ด้านการเงินและการบริหารจัดการหนี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.set.or.th/happymoney