“ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์”จับมือ”สวอพ แอนด์ โก”เดินหน้าเป็นองค์กร ESG ชูนวัตกรรมโครงการรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับนักสำรวจภัยยุคใหม่ (EV Surveyor)

Categories : Update News, Insurance

Public : 12/15/2022

ทิพยประกันภัย และดีพี เซอร์เวย์แอนด์ลอว์ ผนึกกำลังร่วมกับ บริษัท สวอพ แอนด์ โก  (Swap & Go) ผู้นำให้บริการแพลตฟอร์ม โครงสร้างพื้นฐานและเครือข่าย Battery Swapping หรือการสลับแบตเตอรี่แก่ผู้ใช้งานรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและเปิดตัวโครงการรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับนักสำรวจภัยยุคใหม่ (EV Surveyor) โดยทดลองนำรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่ใช้ระบบสลับแบตเตอรี่มาใช้ในงานสำรวจภัยสินไหมรถยนต์และภัยอื่นๆ เพื่อต่อยอดและยกระดับการให้บริการลูกค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในปัจจุบัน รวมถึงสร้างต้นแบบนวัตกรรมพลังงานแห่งอนาคตให้เปลี่ยนผ่านสู่สังคมยานยนต์ไฟฟ้าแบบยั่งยืน

ดร.พลรัตน์ เอกโยคยะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากสถานการณ์ปัจจุบัน แนวคิดเรื่อง ESG และกระแสการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืนรวมถึงการให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมกลายเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ ทิพยประกันภัย ในฐานะผู้นำด้านธุรกิจประกันภัยนั้นมีพันธกิจหลักในการมุ่งขับเคลื่อนองค์กรด้วยแนวคิด ESG ที่พร้อมสนับสนุนระบบเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งทิพยประกันภัยได้ดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง

โดยการนำเอาแนวคิด ESG มาเป็นทิศทางหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯในการขับเคลื่อนธุรกิจประกันภัย อีกทั้งร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจในการสร้างสรรค์สังคมที่น่าอยู่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยทิพยประกันภัย ร่วมมือกับ ดีพี เซอร์เวย์ และ สวอพ แอนด์ โก พัฒนานวัตกรรมทางโครงการรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับนักสำรวจภัยยุคใหม่ (EV Surveyor) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาโครงการรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับนักสำรวจภัยยุคใหม่ผ่านการทดลองนำรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่ใช้ระบบสลับแบตเตอรี่มาใช้ในงานสำรวจภัยสินไหมรถยนต์และภัยอื่นๆในการให้บริการลูกค้าที่ช่วยลดการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง ทำให้สามารถลดการปลดปล่อยของมลพิษขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศได้ สอดคล้องกับแนวคิด ESG ในมิติด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) ได้เป็นอย่างดี