KCCลุ้น!สิ้นปีลงทุนซื้อหนี้ NPL ทะลุเป้า

Categories : Update News, Stock Market

Public : 12/19/2022

KCC ไม่ทำนักลงทุนผิดหวัง นำเงิน ไอพีโอ-หุ้นกู้ ลุยลงทุนซื้อหนี้ NPL สิ้นปีซื้อหนี้เข้าเป้า               800 ้าน งวด 9 เดือนกำไรพุ่ง 58%

  

นายทวี กุลเลิศประเสริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บริหารสินทรัพย์ ไนท คลับแคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ KCC ผู้ดำเนินธุรกิจจัดหาและบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขาย และการปรับปรุงทรัพย์สินรอการขายเพื่อจำหน่าย เปิดเผยว่า ริษัทได้ทยอยนำเงินทุนที่ได้จากการระดมทุน ทั้งจากการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนครั้งแรก (ไอพีโอ) และหุ้นกู้ที่มีวงเงินรวมประมาณ 924 ล้านบาท ปลงทุนซื้อหนี้ NPLs อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดบริษัทได้ชนะการเข้าประมูลซื้อหนี้ NPLs จากสถาบันการเงินต่อเนื่อง เมื่อนับรวมกับการเข้าลงทุนซื้อหนี้ในช่วงปลายไตรมาส 2ที่ได้เข้าลงทุนในหนี้จำนวน 540 ล้านบาท ทำให้นับจากที่บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์mai ได้นำเงินที่ได้รับจากการระดมทุน และการออกหุ้นกู้เข้าประมูลซื้อหนี้จากสถาบันการเงินรวม720 ล้านบาท (9 เดือนแรก) ซึ่งใกล้เคียงเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้ว่าภายในปี 2565    จะเข้าลงทุนซื้อหนี้ NPLs ประมาณ 800 ล้านบาท

บริษัทเชื่อมั่นว่าจะสามารถเข้าลงทุนในหนี้NPLs ได้ตามเป้าหมายหรืออาจทำได้มากกว่าเพราะถึงตอนนี้ได้เข้าลงทุนในหนี้เพิ่มเข้ามาแล้ว90% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้ และยังมีหนี้ที่ขณะนี้บริษัทได้ยื่นประมูลหนี้ NPLs เข้าไปประมาณ 300- 500 ล้านบาท ที่รอผลการประมูล ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้สูงที่การเข้าลงทุนหนี้      ของบริษัทอาจทำได้มากกว่าเป้าหมาย นายทวีกล่าว

ายทวี กล่าวว่า หลังจากบริษัทมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ใน mai และมีเงินทุนที่เพิ่มเข้ามาทำให้ความสามารถในการทำธุรกิจเพิ่มขึ้น บริษัทเป็นที่รู้จักมากขึ้น ซึ่งจะสนับสนุนการเติบโตของบริษัทเพิ่ม      มากขึ้น ซึ่งนับจากเข้า mai จนถึงปัจจุบันพอร์ตหนี้ NPLs ของบริษัทเติบโตขึ้นจาก 565 ล้านบาท สิ้นปี 2564 ขึ้นมาอยู่ที่ 1,126 ล้านบาท และยังเชื่อมั่นว่าจะเติบโตได้อีกตามปริมาณหนี้ NPLsที่สถาบันการเงินนำออกมาประมูล อีกทั้งมองว่าปีหน้าก็จะมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นจากมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)                       ที่จะหมดอายุลงและเชื่อมั่นว่าบริษัทจะมีการเติบโตปีละประมาณ 50% ได้อย่างต่อเนื่อง

บริษัทยังคงรักษาจุดเด่นที่แข็งแกร่ง คือความสามารถในการทำกำไร ที่อยู่ในระดับสูงโดยอัตรากำไรขั้นต้น (มาร์จิ้น) ยังคงอยู่ในระดับ85% และบริษัทยังคงเน้นลงทุนในหนี้ NPLs ที่เป็นธุรกิจเป็นหลักในสัดส่วนกว่า 88% ของเงินลงทุนในหนี้ NPLs ทั้งหมดของบริษัทเป็นลูกหนี้สินเชื่อธุรกิจ เพราะมีความชำนาญและเชี่ยวชาญมากว่า 20 ปี และในการเลือกเข้าประมูลหนี้ก็จะดูในเรื่องของราคาและผลตอบแทน (IRR) ที่จะเกิดขึ้นจะต้องอยู่ในระดับที่ดี หรือเฉลี่ยต้องมากกว่า 15-20%” นายทวีกล่าว

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.บริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิตอล กล่าวว่า สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทงวด 9 เดือนที่ผ่านมามีกำไรสุทธิ 70.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 57.69 % เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน มีสาเหตุหลักมาจากมีรายได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น

 ผลการดำเนินงานของบริษัทถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายและภายหลังประกาศงบออกมาธุรกิจของบริษัทยังคงได้รับความสนใจจากนักลงทุนมาขอเข้ามาพบและฟังข้อมูลและทิศทางการทำธุรกิจของบริษัทในอนาคตต่อเนื่อง