“แม็คยีนส์” ร่วมกับ “อ๊อตเทริ” ส่งต่อเสื้อใหม่กับโครงการ Wash & Share ครั้งที่ 2 แก่มูลนิธิกระจกเงา

Categories : Update News, ESG News, PR News

Public : 12/19/2022

แม็คยีนส์ ร่วมกับ อ๊อตเทริ ส่งต่อเสื้อใหม่กับโครงการ Wash & Share ครั้งที่ 2 แก่มูลนิธิกระจกเงา

บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ค์กรธุรกิจค้าปลีก ประเภทสินค้าแฟชั่นและไลฟตลแม็คยีนส์                    นำโดย นายเจมส์ ริชาร์ด อมตวิวัฒ ประธานเจ้าหน้าที่บ บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย                   นายปิยะ โอฬารริกสุภัค ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการเงิน ร่วมกับ นายกวิน นิทัศนจารุกุล                        ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เค-เน็กซ์คอร์ปอเรชั่น จำก ผู้ดำเนินธุรกิจร้านสะดวกซัก Otteri Wash & Dry ร่วมส่งต่อสื้อใหม่ในโครงการ Wash & Share ครั้งที่ 2 แก่มูลนิธิกระจกเงา โดยมี นายสฤษดิ์ ถิรชาญชัย หัวหน้าโครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง มูลนิธิกระจกเงา เป็นตัวแทนรับมอบ ร่วมด้วย นายพงษ์ศัก์ ตันธนพิพัฒน์                 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายกลยุทธ์และการพัฒนาธุรกิจเพื่วามยั่งืน บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)              และ นายนิพัทธ์ วรเสาหฤท ผู้จัดการส่วนกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจไลฟ์สไตล์บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)หรือ OR เมื่อเร็วๆ นี้

 

ำหรับโครงการ Wash & Share ซักเพื่อให้ ครั้งที่ 2 แม็คยีนส์                  ได้่วมสนับสนโดสื้อผ้าใหม่ที่เสื่อมสภาพส่งมอบให้อ๊อตเทริ ประสานผู้เข้าร่วมโครงการนำไปทอเส้นใย                   และส่งลัให้แม็คยีนส์ผลิตเสื้อรีไซเคิลเพื่อมอบให้กับมูลนิธิกระจกเงา เพื่อส่งต่อให้กับผู้ที่ต้องกาต่อไป