UBE Group พร้อมก้าวสู่ปีที่ 18 มุ่งธุรกิจแบบ UBEYOND SD

Categories : Update News, Stock Market

Public : 12/19/2022

18 ธันวา...ฤกษ์ดีต้อนรับปีใหม่ 2566 UBE Group พร้อมก้าวสู่ปีที่ 18  มุ่งธุรกิจแบบ UBEYOND SD>>>ESG นำธุรกิจก้าวกระโดด บนฐานความยั่งยืน

วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 นางสาวสุรียส โควสุรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                        และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อุบลไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานกว่า800 คน จัดพิธีทำบุญงานครบรอบวันสถาปนาการก่อตั้งบริษัทฯ                   ก้าวสู่ปีที่ 18 ในปี2566 เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล และเป็นขวัญกำลังใจให้กับพนักงานต้อนรับ             ปีใหม่นี้ พร้อมวางกลยุทธ์ธุรกิจที่มุ่งขับเคลื่อนเติบโตอย่างยั่งยืน ที่ควบคู่ไปกับการดูแลสังคม                          และสิ่งแวดล้อม ภายใต้ธีมUBEYOND SD>>>ESG   สำนักงานใหญ่บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)จังหวัดอุบลราชธานี

UBEYOND SD>>>ESG  เป็นธีมหลักในปี2566 ที่ UBE Group จะนำไปใช้เป็นเป้าหมาย      ความยั่งยืนในฐานะการเป็นผู้ผลิตและแปรรูปมันสำปะหลังครบวงจร โดย SD ย่อมาจากSustainability Development การพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมแนวทาง ESG ที่จะเป็นแกนหลักของธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อส่งมอบคุณค่าของธุรกิจไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างครบทุกมิติ และนำไปสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง