กบข. เปิดตัวเมนูใหม่ ช่วยสมาชิกวางแผนการเงิน พร้อมปรับโฉมแอปฯ ครั้งใหญ่

Categories : Update News, Wealth

Public : 12/21/2022
   

กบข. เปิดตัวเมนูใหม่ My GPF & My GPF Twins เพื่อช่วยให้สมาชิกวางแผนการเงินเพื่อวันเกษียณได้อย่างแม่นยำมากขึ้น พร้อมปรับโฉมแอปพลิเคชันครั้งใหญ่ หวังเพิ่มประสิทธิภาพให้บริการ

ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า กบข. ได้พัฒนาและปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เข้าถึงและตรงกับความต้องการของสมาชิกให้ได้มากที่สุด ซึ่งล่าสุด กบข. ได้เพิ่มประสิทธิภาพแอป กบข. My GPF Application โดยได้นำเทคโนโลยีอัจฉริยะ (AI) เข้ามาช่วยประมวลผลให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นในเมนูใหม่ “My GPF & My GPF Twins ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับช่วยให้สมาชิกวางแผนเพื่อการเกษียณได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

โดย My GPF & My GPF Twins เป็นตัวช่วยให้สมาชิกได้เปรียบเทียบประมาณการเงิน กบข. ที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการ ผ่านแบบจำลองการเงินใน 3 รูปแบบ คือ 1. การประมาณเงิน กบข. โดยอ้างอิงข้อมูลปัจจุบันของสมาชิก ทั้งข้อมูลเงินสะสม อัตราเงินเดือน อัตราออมเพิ่ม และแผนการลงทุนในปัจจุบัน 2. My Twin 1 แบบจำลองให้สมาชิกสามารถทดลองปรับอัตราออมเพิ่ม และเลือกเปลี่ยนแผนการลงทุนได้ตามต้องการ และ 3. My Twin 2 แบบจำลองที่ กบข. ออกแบบทางเลือกที่มีโอกาสจะได้ประมาณการเงิน กบข. ตามที่สมาชิกตั้งเป้าหมายไว้ ภายใต้ความเสี่ยงที่สมาชิกยอมรับได้ ซึ่งทั้ง 3 รูปแบบจะมีการแสดงผลเปรียบเทียบยอดเงิน กบข. ควบคู่ไปกับเป้าหมายที่สมาชิกตั้งไว้ ภายใต้อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย 2.5% ต่อปี ในรูปแบบ Dashboard เพื่อให้สมาชิกเห็นภาพได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น

ดร.ศรีกัญญา  กล่าวเพิ่มเติมว่า My GPF & My GPF Twins จะเป็นการช่วยกระตุ้นให้สมาชิกเห็นความสำคัญกับการวางแผนการเงินเพื่อวันเกษียณมากขึ้น โดยหลังจากระบบประมวลผลรูปแบบจำลองกรเงินของสมาชิกเรียบร้อยแล้ว จะมีการนำข้อมูลไปจัดอันดับเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยยอดเงินของกลุ่มเพื่อนสมาชิกที่มีอัตราเงินเดือนและการเกษียณอายุราชการในช่วงเดียวกันด้วย ซึ่ง กบข. จะมีการทบทวนตัวแปรที่นำมาคำนวณทุก ๆ 3-5 ปี เพื่อให้เครื่องมือนี้มีความแม่นยำเป็นปัจจุบันมากที่สุด

นอกจากนี้ กบข. ยังได้ปรับรูปแบบแอป กบข. เพื่อให้มีการใช้งานง่ายยิ่งขึ้น และได้เพิ่มเติมเมนูใหม่ “ข้อมูลการลงทุน” เพื่อให้สมาชิกสามารถสืบค้นข้อมูลการลงทุนได้ครบภายในแอป กบข. ที่มีข้อมูลมูลค่ากองทุนส่วนสมาชิก สัดส่วนการลงทุน กบข. รวมไปถึงหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของแผนการลงทุน ซึ่งสมาชิกสามารถอัปเดตแอป กบข. ในรูปโฉมใหม่ และทดลองใช้เมนู My GPF & My GPF Twins ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Contact Center โทร. 1179 Facebook กบข. หรือ LINE กบข. พิมพ์ค้นหาไอดี @gpfcommunity