WHA Group ได้รับการบรรจุใน S&P Global Sustainability Yearbook 2023 พร้อมถูกยกให้เป็น Industry Mover ของกลุ่มอุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

Categories : Update News, ESG News

Public : 02/15/2023
 

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA Group ได้รับการประกาศให้เป็น Sustainability Yearbook Member อีกทั้งยกให้เป็น Industry Mover ของกลุ่มอุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ถือเป็นการรับรองผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่พัฒนาอย่างได้อย่างโดดเด่น ซึ่งถูกประกาศในรายงาน S&P Global Sustainability Yearbook ประจำปี 2023 สะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน พร้อมเดินหน้าพัฒนาและสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ ภายใต้ภารกิจ “Mission to the Sun” ผ่านโครงการที่สำคัญได้แก่ Green Logistics, Circular, Digital Health Tech และ Digital Assets (Metaverse) เป็นต้น ตอกย้ำความตั้งใจในการเป็น The Ultimate Solution for Sustainable Growth

นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA Group เปิดเผยว่า “รู้สึกยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งกับการรับรองจาก S&P Global ให้ WHA Group เป็น 1 ใน 3 ของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จากประเทศไทยที่ได้รับการประกาศรายชื่อด้านความยั่งยืนในรายงาน Sustainability Yearbook Member ประจำปี 2023 และยิ่งไปกว่านั้นยังถูกยกให้เป็น Industry Mover ของกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เข้าร่วมประเมินจากทั่วโลก ซึ่งถือเป็นการพิสูจน์สิ่งที่ WHA Group มุ่งมั่นและตั้งใจมาโดยตลอดในการสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนที่ไม่ใช่แค่การดำเนินธุรกิจเพียงเท่านั้น แต่ยังมุ่งมั่นสร้างความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ

นอกจากนี้ WHA Group ได้วางกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ ภายใต้ภารกิจ “Mission to the Sun” ที่มีเป้าหมายในการสร้างผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ๆ พร้อมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนทุกมิติในอนาคต โดยได้นำเป้าหมายด้านความยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) มาเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนคิดสร้างโครงการต่างๆ ซึ่งมีโครงการที่สำคัญได้แก่ โครงการ Green Logistics ที่มุ่งหวังในการลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม ตามเป้าหมายในการบรรลุ Net Zero Greenhouse Gas ภายในปี 2050 ซึ่ง WHA Group ได้บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนไปแล้วตั้งแต่ปี 2021 ที่ผ่านมา

อีกทั้งโครงการดังกล่าวยังจะสามารถช่วยลดต้นทุนทางด้าน Logistics ในภาพรวมของประเทศอีกด้วย รวมถึงโครงการ Circular ที่จะสร้างการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน Ecosystem ของ WHA Group นอกจากนี้ยังมีโครงการ Digital Health Tech โดยมีการนำเสนอโซลูชันให้บริการดูแลสุขภาพผ่าน Application ชื่อ “WHAbit” ที่ส่งเสริมในเรื่องของสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ให้พนักงานในโรงงานที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยยกระดับความสามารถทางการแพทย์ และการให้บริการด้านสาธารณสุข และโครงการ Digital Assets ที่พร้อมจะเปิดตัว “Meta W” ซึ่งเป็นเมตาเวิร์สด้านอุตสาหกรรมรายแรก โดยจะนำเสนอ Digital Twin ซึ่งลูกค้าสามารถเข้าไปสัมผัส และมีประสบการณ์เสมือนจริง เพื่อยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า สร้างโอกาสใหม่ ๆ และเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจของ WHA Group ในยุคดิจิทัล”