REIC คาดตลาดอสังหาฯ ปีนี้มีโอกาสติดลบ 5-6% จากปัจจัยดอกเบี้ยขาขึ้น เลิกผ่อนปรนLTV

Categories : Update News

Public : February 16, 2023
 

REIC คาดตลาดอสังหาฯ ปีนี้มีโอกาสติดลบ 5-6% จากปัจจัยดอกเบี้ยขาขึ้น เลิกผ่อนปรนแอลทีวี ทำให้กำลังซื้อลดลง ส่วนตลาดจีนคาดว่าจะได้รับอานิสงส์จากการเปิดประเทศของจีนอย่างชัดเจนในช่วงครึ่งหลังของปีนี้

 

ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC) กล่าว่าคาดการณ์ว่าตลาดที่อยู่อาศัยปี 2566 จะทรงตัว และมีโอกาสติดลบจากปี 2565 เล็กน้อย โดยฝั่งอุปทานอาจติดลบไม่เกิน 5-6% เนื่องจากปีที่แล้วขึ้นสูงมาก ด้านอุปสงค์การโอนกรรมสิทธิ์ จำนวนหน่วยมีโอกาสปรับลดลงถึง 10% จากทิศทางดอกเบี้ยยังเป็นขาขึ้น อาจจะสูงขึ้น 0.75-1% ในปีนี้ ซึ่งต้องติดตามดูการปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และ ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ประกอบกับ ราคาที่อยู่อาศัยที่มีการปรับตัวขึ้น และไม่มีผ่อนปรน LTVซึ่งจะกระทบต่อคนที่ต้องการมีการซื้อสำหรับการอยู่อาศัยและการลงทุน ที่เป็นบ้านสัญญาที่ 2 และ 3 ซึ่งมีสัดส่วนประมาณ 30% และมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาลที่ลดค่าธรรมเนียมการโอนเพียง 1% ประกอบกับ ปี 2566 แต่รายได้ของประชาชนยังปรับตัวดีขึ้นไม่แข็งแรงนัก จะทำให้ความสามารถการซื้อ และการกู้ลดลงและจะกระทบต่อยอดขาย และยอดโอนกรรมสิทธิ์

นอกจากนี้ยังต้องจับตาปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญจากภาวะหนี้ครัวเรือนยังคงอยู่ในระดับที่สูงถึงเกือบ 90% ของ GDP ทำให้สถาบันการเงินยังคงพิจารณาให้สินเชื่อตามเกณฑ์ที่เข้มงวด และกลุ่มผู้มีรายได้น้อย-ปานกลางยังเข้าถึงได้ยากขณะที่ตลาดระดับบนมีจำนวนความต้องการน้อยกว่ามาก

รวมถึงเศรษฐกิจไทยยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ และยังไม่แข็งแรง ซึ่งต้องพึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยวเป็นหลัก ถ้าปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ขยายตัว อาจทำให้การเกิดเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก และส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อภาคการส่งออกและท่องเที่ยว ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย อาจเกิดการชะลอตัวเศรษฐกิจได้

ส่วนภาพรวมการโอนกรรมสิทธิ์ของต่างชาติใกล้เคียงกับช่วงก่อนเกิดโควิดแล้ว อย่างไรก็ตามการเข้ามาของต่างชาติโดยเฉพาะกลุ่มชาวจีนในครึ่งปีแรกยังอยู่ในช่วงการพิจารณาตัดสินใจ หากสามารถดึงดูดจากการท่องเที่ยว เปิดวีซ่าระยะยาวให้มีความมั่นใจเทียบเท่าคู่แข่งประเทศใกล้เคียงจะทำให้ชาวจีนตัดสินใจซื้อมากขึ้น

ทั้งนี้คาดการณ์ว่าในปี 2566 ดัชนีรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ (หมวดที่อยู่อาศัย) มีแนวโน้มที่จะปรับตัวลงจากปี 2565 เล็กน้อยอยู่ที่ 90.2 จุด หรือลดลง ประมาณร้อยละ -1.6 สำหรับกรณีฐาน (Base Case) และหากมีปัจจัยบวกที่ดีกว่าที่คาดไว้อาจจะมีการขยายตัวได้ถึงร้อยละ 8.2 (Best Case) แต่หากมีปัจจัยที่ส่งผลรุนแรงกว่าที่คาดไว้ อาจจะติดลบได้ถึงร้อยละ -11.5 (Worst Case)

ทิศทางเครื่องชี้สภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ ด้านที่อยู่อาศัย ในปี 2566 REIC คาดการณ์ว่า ด้านอุปทานจะมีสภาวะทรงตัวถึงชะลอเล็กน้อย เนื่องจากได้ผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วในปี 2564 โดยหน่วยที่ได้รับใบอนุญาตจัดสรรที่ดินทั่วประเทศ จะมีจำนวนประมาณ 78,269 หน่วย เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.3 ขณะที่ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัย มีจำนวนประมาณ 300,228 หน่วยลดลงร้อยละ -8.4 ประกอบด้วยที่อยู่อาศัยแนวราบ มีจำนวนประมาณ 246,504 หน่วย และที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุด มีจำนวนประมาณ 53,724 หน่วย