บลจ.กรุงศรี คว้ารางวัลกองทุนSSFยอดเยี่ยม

Categories : Update News, Wealth

Public : 07/17/2023
   

คุณศิระ คล่องวิชา ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการลงทุน บลจ.กรุงศรี รับมอบรางวัลกองทุนรวมยอดเยี่ยมจาก ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ประเภทกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวตราสารทุน จากกองทุนกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-เพื่อการออม (KFENS50SSF) ที่ใช้กลยุทธ์การบริหารแบบ Active ในหุ้นSET50 จากงาน Money & Banking Awards 2023 ที่ผ่านมา