บีไอจี – อาปิโก ไฮเทค MOU นำนวัตกรรมด้านพลังงานสู่การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์รักษ์โลก

Categories : Update News, ESG News

Public : 07/26/2023

 บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด หรือ BIG หรือบีไอจี ผู้นำทางด้าน Climate Technology ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) หรือ AH ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ระดับโลก โดยมีนาย ปิยบุตร จารุเพ็ญ กรรมการผู้จัดการ บีไอจี และ นายเย็บ ซิน หรู ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) เป็นความร่วมมือเพื่อนำเทคโนโลยี ในรูปแบบการทำดิจิตัล แพลตฟอร์ม (Digital Platform )เพื่อการสังเกต และวางแผนการผลิตเพื่อช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใน ที่บีไอจีพัฒนาขึ้น หรือเรียกว่า Carbon Account Platform

ทั้งบริษัท อาปิโก้ มีความมุ่งมั่นร่วมกันประยุกต์นวัตกรรมด้านพลังงานเพื่อลดการปลดปล่อยมลพิษในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ นำไปสู่การกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิต โดยสอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutralilty) ในปี 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2065

"บีไอจี เป็นบริษัทในเครือแอร์โปรดักส์ จากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมุ่งมั่นในการสร้างความยั่งยืนในประเทศไทย โดยบีไอจีเดินหน้าผลักดันนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Climate Technology ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในประเทศไทย บีไอจีในฐานะผู้ริเริ่มในการสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (Energy Transition) สำหรับภาคอุตสาหกรรมไทยมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ในการนำเอา Carbon Accounting Platform ในรูปแบบ Digital Platform ที่บีไอจีพัฒนาขึ้นมาใช้กับลูกค้าซึ่งจะช่วยให้การวางแผนกระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพและยังสามารถตรวจสอบการปล่อยคาร์บอนฯ จากการผลิตเพื่อนำไปวางแผนการลดการปลดปล่อยในอนาคต เป็นการใช้นวัตกรรมเพื่อสร้างความยั่งยืนสำหรับภาคอุตสาหกรรม”นายปิยบุตร จารุเพ็ญ กรรมการผู้จัดการ บีไอจี กล่าว

นายเย็บ ซิน หรู ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า อาปิโก ไฮเทค เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ระดับโลกที่มุ่งมั่นเรื่องความมีประสิทธิภาพ คล่องตัว รักษ์สิ่งแวดล้อม และมุ่งเน้นเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งการร่วมมือกับบีไอจีนั้น นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างความยั่งยืนให้กับภาคอุตสาหกรรมในการใช้ Digital Platform มาสร้างมาตรฐานใหม่ในกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้สามารถตรวจสอบการใช้พลังงานแบบ Real-time และบริหารจัดการการใช้ก๊าซอุตสาหกรรมให้ทันต่อแผนการผลิตในอนาคตของอาปิโกฯ อีกทั้งยังมี Carbon Accounting Platform ที่จะช่วยให้สามารถตรวจสอบการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการผลิตและวางแผนลดในอนาคตเพื่อเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ร่วมกัน ซึ่งจะต่อยอดในเรื่องของการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนอีกด้วย