ธนาคารกรุงเทพ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

Categories : Update News, PR News

Public : 07/29/2023

นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ในฐานะประธานในพิธี นายพรเทพ พรประภา ประธานกรรมการธนาคาร นายเดชา ตุลานันท์ รองประธานกรรมการธนาคารและประธานกรรมการบริหาร พร้อมคณะกรรมการธนาคาร คณะผู้บริหาร และพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 โดยประธานในพิธีฯ นำถวายความเคารพ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ลานด้านหน้าอาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ ถนนสีลม เพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย