“พัชร-กฤษณ์” ตบเท้าลาออกตำแหน่งเอ็มดีธนาคารกสิกรไทย

Categories : Update News, Finance

Public : 07/31/2023

รายงานข่าวจากธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า คณะกรรมการธนาคารกสิกรไทยได้รับทราบการลาออกของนายพัชร สมะลาภา และนายกฤษณ์ จิตต์แจ้ง ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ รวมถึงตำแหน่งอื่นในธนาคารและบริษัทของธนาคาร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 66 เป็นต้นไป

หลังจากนี้ธนาคารจะดำเนินกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ เพื่อพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งแทน

 

ทั้งนี้ นายพัชร สมะลาภา จะเข้าดำรงตำแหน่ง Group Chairman ของบจก.กสิกร อินเวสเจอร์ ซึ่งเป็นบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจการเงินของธนาคาร ซึ่งธนาคารถือหุ้น 100% และนายกฤษณ์ จิตต์แจ้ง จะเข้าดำรงตำแหน่งประธาณคณะที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(Chairman of the Advisory Panel to the Chief Executive Officer) ของธนาคาร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 66 เป็นต้นไป