กกร.ห่วงตั้งรัฐบาลล่าช้า ส่งผลต่องบประมาณ-ส่งออกชะลอ-ภัยแล้งรุนแรง ฉุดศก.ไทย

Categories : Update News, Finance

Public : 08/02/2023

นายผยง ศรีวณิช ประธานสมาคมธนาคารไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)    เปิดเผยว่า กกร. ประเมินว่า เศรษฐกิจไทยในช่วงที่เหลือของปี 2566 ยังมีความท้าทายสูง แม้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยรวมในปีนี้มีโอกาสจะฟื้นตัวได้ตามคาดที่ 29-30 ล้านคน แต่การใช้จ่ายต่อหัวยังต่ำ เนื่องจากนักท่องเที่ยวจีนยังกลับมาไม่เต็มที่ ทำให้การฟื้นตัวของบางจังหวัดท่องเที่ยวยังช้า

ขณะที่แรงส่งต่อเศรษฐกิจจากอุปสงค์ภายในประเทศ เผชิญปัจจัยท้าทายมากขึ้น จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวไทยต่อคนยังต่ำกว่าปี 62 ภาคครัวเรือนยังมีความกังวลต่อภาระค่าครองชีพ และห่วงว่าเศรษฐกิจจะถดถอยมากกว่าประเทศอื่น ประกอบกับความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจปรับลดลง มีความกังวลต่อความยืดเยื้อของสถานการณ์ทางการเมือง การทำงบประมาณรายจ่ายของรัฐ และการชะลอตัวของการส่งออก

“ที่ประชุม กกร.จึงมีความเป็นห่วง และต้องการเห็นการเข้ามาแก้ปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลใหม่โดยเร็ว” นายผยง กล่าว

 

อย่างไรก็ดี ในการประชุม กกร.รอบนี้ ที่ประชุมยังคงประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจไทยปี 66 ไว้ตามเดิม โดยคาดว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) จะอยู่ที่ 3-3.5% การส่งออก หดตัว -2 ถึง 0% และเงินเฟ้อ 2.2-2.7%

พร้อมกันนี้ ที่ประชุม กกร.ยังเห็นว่าปัญหาภัยแล้งมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นมากกว่าคาด เนื่องจากเมื่อพิจารณาปริมาณน้ำในเขื่อนใช้การได้ ณ เดือนก.ค.66 พบว่า ปริมาณน้ำในเขื่อนอยู่ในระดับวิกฤติ ทั้งในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตวันตก และภาคตะวันออก โดยประเมินว่าภัยแล้งปีนี้ อาจสร้างมูลค่าความเสียหายสูงถึง 5.3 หมื่นล้านบาท

“ดังนั้น ต้องให้ความสำคัญต่อการแก้ปัญหาภัยแล้ง และผลกระทบต่อภาคการเกษตรในช่วงปลายปี 66 จนถึงครึ่งแรกของปี 67”