ธอส.ออก“เงินฝากออมทรัพย์รักแม่” ดอกเบี้ยสูงถึง 1.85% ต่อปี

Categories : Update News, Finance

Public : 08/02/2023
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดตัวผลิตภัณฑ์เงินฝากรับเทศกาลวันแม่ปี 2566 กับ “เงินฝากออมทรัพย์รักแม่” เพื่อสนับสนุนการออมเงินของประชาชน ช่วยให้คนไทยมีบ้าน ด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงถึง 1.85% ต่อปี บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก (รับอัตราดอกเบี้ยสูง 1.85% ต่อปี ตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567 หากไม่มีการถอนเงินฝาก) เปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำ 10,000 บาทขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม - 30 กันยายน 2566 หรือจนกว่าจะเต็มกรอบวงเงินโครงการ ทั้งนี้ จะมีการจ่ายดอกเบี้ยปีละ2 ครั้ง (วันที่ 29 มิถุนายน และ 29 ธันวาคม) เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส.ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ G H Bank Call Center โทร 0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารได้ที่ Mobile Application : GHB ALL GEN หรือเว็บไซต์ธนาคารอาคารสงเคราะห์