ออมสิน ออกเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 9 เดือน รับดอกเบี้ยสูง 1.45% ต่อปี

Categories : Update News, Finance

Public : 08/21/2023
"⚡️ ดอกเบี้ยติดสปีด สูงทันใจ กับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 9 เดือน... รับอัตราดอกเบี้ย 1.45% ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.70% ต่อปี) รับดอกเบี้ยสูง ผลตอบแทนไว ไม่เสียภาษี*     ⏏️ เงื่อนไข - เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท - ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุด - ฝากได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล - *บุคคลธรรมดาไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย - เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 9 เดือน ถอนหรือปิดบัญชีก่อนครบกำหนด ได้รับดอกเบี้ยเผื่อเรียก     🔺 ฝากเลยที่ธนาคารออมสินทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 17 ส.ค. 66 เป็นต้นไป หรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กำหนดไว้ภายหลัง รายละเอียดเพิ่มเติม > https://bit.ly/3YY7C9z ⚠ เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด #เงินฝากมั่นคงรัฐบาลเป็นประกันเต็มจำนวน #เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ #ธนาคารออมสินร่วมส่งเสริมการออม #GSBsocialbank #GSBsociety "