ธ.ก.ส. เยี่ยมชมงานเยี่ยมชมงานอุตสาหกรรมโรงงานน้ำตาล เมืองฉงจั่ว แหล่งผลิตน้ำตาลที่ใหญ่ที่สุดของจีน ลูกค้า ADBC

Categories : Update News, ESG News

Public : 09/10/2023
นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  และคณะผู้บริหาร เยี่ยมชมงานอุตสาหกรรมโรงงานน้ำตาล เมืองฉงจั่ว แหล่งผลิตน้ำตาลที่ใหญ่ที่สุดของจีน ซึ่งเป็นลูกค้าของ Agricultural Development Bank of China (ADBC) โดยโรงงานดังกล่าว มีการบริหารจัดการห่วงโซ่อุตสาหกรรมน้ำตาลและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แบบครบวงจร ตั้งแต่การปลูก การนำเครื่องจักรกลมาใช้ การควบคุมคุณภาพ การแปรรูปที่ไม่เพียงแต่การผลิตน้ำตาลเท่านั้น แต่ยังมีการนำชานอ้อยไปทำกระดาษ ผลิตไฟฟ้า และปุ๋ยกากน้ำตาลนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยีสต์ สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน ณ Sungain Circular Economic Industrial Park สถานที่ตั้ง Jiangzhou District, Chongzuo, Guangxi, China โดยมีผู้จัดการสาขา ADBC : Li Fang, President of Chongzuo Branch ผู้จัดการโรงงานน้ำตาล ZhangXin Product Manager of Guangxi Chongzuo Xianggui Sugar Industry Co., LTD และ ZhouHua, Executive Assistant นำชมและบรรยาย