AIA จัดทัพนวัตกรรมโซลูชันส์ด้านสุขภาพและการเงิน ตอบโจทย์ลูกค้าแบบครบวงจร ในงาน Thailand InsurTech Fair 2023

Categories : Update News, Insurance

Public : 09/11/2023

เอไอเอ ประเทศไทย ผู้นำด้านประกันชีวิต สุขภาพ และยูนิต ลิงค์ จัดทัพนวัตกรรมโซลูชันส์ที่พร้อมดูแลคนไทยทั้งในด้านสุขภาพ โรคร้ายแรง และด้านการวางแผนการเงิน ร่วมงาน Thailand InsurTech Fair 2023 มหกรรมเทคโนโลยีประกันภัยยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี ซึ่งมีผู้บริหารเอไอเอ ประเทศไทย นำโดย นายนิคฮิล แอดวานี (ที่ 6 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายโยฮัน ดีทอย (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน นายดำรงศักดิ์ ขุนทอง (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายขายภูมิภาค 2 างสลักจิต นิลประเสริฐศักดิ์ (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนช่องทางการขาย นางสาวรพีพร วงศ์ทองคำ (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ นายสุวิรัช พงศ์เสาวภาคย์ (ขวาสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการภายนอก นางสาวธีรนุช ทำนุพันธุ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และบริหารสำนักงานตัวแทนประกันชีวิต และ นพ.ประมุกข์ ทรงจักรแก้ว ที่ปรึกษาอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ (ซ้ายสุด) เป็นตัวแทนร่วมในพิธีเปิดบูธเอไอเอ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) พร้อมด้วยคณะ เป็นประธานในพิธี