CKPower แชร์ประสบการณ์ความสำเร็จการออกหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

Categories : Update News, ESG News

Public : 11/30/2023

CKPower แชร์ประสบการณ์ความสำเร็จการออกหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในงานสัมมนาสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

นางมัณทนา เอื้อกิจขจร รองกรรมการผู้จัดการ งานวางแผนธุรกิจ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKPower (CKP) หนึ่งในผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคและมีคาร์บอนฟุตพริ้นท์ต่ำที่สุดรายหนึ่ง ได้เข้าร่วมเสวนาเพื่อแบ่งปันประสบการณ์การออกและเสนอขายตราสารหนี้กลุ่มความยั่งยืน ในงานสัมมนา “Enable ESG Bond Issuance # 2: Global Dynamic & Thailand Framework Development” ซึ่งจัดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) และกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) เมื่อเร็วๆ นี้ โดยได้ร่วมแบ่งปันแนวทางในการดำเนินการด้านความยั่งยืน และการตัดสินใจในการริเริ่มดำเนินการด้านความยั่งยืนขององค์กร รวมถึงขั้นตอนการระดมทุนด้วยการออกตราสารหนี้กลุ่มความยั่งยืนในทางปฎิบัติจริง จนถึงการออกและเสนอขายให้ประสบความสำเร็จ

ทั้งนี้ เมื่อเร็วๆนี้ โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไซยะบุรี (XPCL) บริษัทร่วมในเครือของ CKPower ประสบความสำเร็จในการออกหุ้นกู้ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มูลค่า 3,500 ล้านบาท ซึ่งเป็นการออกหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครั้งที่ 2 ทั้งนี้มีนักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ให้ความสนใจจองหุ้นกู้ดังกล่าว โดยเป็นยอดจองในวงเงินที่เปิดจองจำนวน 2,000 ล้านบาท และมียอดจองเพิ่มเติมในส่วนที่สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติม (Greenshoe) อีก 1,500 ล้านบาท ถือเป็นการตอกย้ำการดำเนินธุรกิจการผลิตไฟฟ้าพลังสะอาดเพื่อสร้างเสถียรภาพให้ประเทศไทย และช่วยให้สามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้พลังงานหมุนเวียนในอนาคต