“สมาคมเพื่อนชุมชน” ต่อยอด พร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินในสถานศึกษา โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ต่อเนื่อง

Categories : Update News, PR News

Public : 03/15/2024
 

นายมนชัย รักสุจริต ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 สมาคมฯ ร่วมกับ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองมาบตาพุด และเทศบาลตำบลบ้านฉาง จ. ระยอง เปิดครอสอบรม เสริมทักษะการเอาตัวรอด จากการเผชิญเหตุฉุกเฉินหลากหลายรูปแบบ ให้กับบุคลากรทางการศึกษา และผู้ประกอบการ รวมถึงกลุ่มนายตำรวจจาก สภ. มาบตาพุด และ สภ. ห้วยโป่ง เข้าร่วมสังเกตการณ์ กว่า 100 คน เป็นการถ่ายทอดวิธีรับมือ การเอาตัวรอด เมื่อเกิดเหตุการณ์รุนแรง เพิ่มความปลอดภัยและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน ในโครงการ “ฝึกอบรมทักษะการเอาตัวรอดจากสถานการณ์กราดยิง ( Run Hide Fight ) และภัยคุกคาม” ณ ห้องประชุมสร้อยเพชร โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จ. ระยอง

   

นับเป็นโครงการที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ การเสริมสร้างทักษะในการป้องกันตัว สามารถช่วยเหลือและอพยพเด็กนักเรียน หากต้องเผชิญเหตุร้าย จะได้รู้แนวทางการช่วยเหลือตัวเองให้ปลอดภัยอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก “กลุ่มงานการฝึกแบบตำรวจ ศูนย์ฝึกโรงเรียนนายร้อย ตำรวจ” ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาเป็นวิทยากร การอบรมในครั้งนี้ มีทั้งการฝึกซ้อมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ นับเป็นกิจกรรมสำคัญ ที่สมาคมเพื่อนชุมชนเล็งเห็นถึงประโยชน์ และสามารถป้องกันการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างไม่คาดคิด

 

ทั้งนี้ การฝึกอบรมในครั้งนี้ แบ่งเป็น 1. ทักษะการเอาตัวรอดจากสถานการณ์กราดยิง ( Run Hide Fight ) และภัยคุกคาม 2. การเอาตัวรอดจากเหตุล้มทับ ( Crowd Crush ) 3. ทักษะ Soft Skill และจิตวิทยาเด็ก 4. ฝึกซ้อมการเผชิญเหตุ และการจำลองสถานการณ์