ธอส. MOU ร่วมกับสำนักงานสลากฯ หนุนตัวแทนจำหน่ายสลากฯ 2.3 แสนราย ได้มีบ้านเป็นของตัวเอง 

Categories : Update News, Finance

Public : 03/15/2024

ธอส. MOU ร่วมกับสำนักงานสลากฯ ออกโครงการสนับสนุนตัวแทนจำหน่ายสลากฯ ทั้งแบบใบ และสลากดิจิทัล รวมกว่า 2.3 แสนราย ได้มีบ้านเป็นของตัวเอง ผ่านสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำ

 

นายกมลภพ วีระพละ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และ พันโทหนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) “โครงการความร่วมมือการสนับสนุนตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลให้มีที่อยู่อาศัย” ระหว่าง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กับ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มุ่งช่วยเหลือ ตัวแทนจำหน่ายสลากหกหลัก (Lottery 6: L6) แบบใบ และแบบดิจิทัล จำนวนกว่า 230,000 ราย ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ตามพันธกิจของธนาคาร “ทำให้คนไทยมีบ้าน” ผ่านสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำ และสิทธิพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย

 

นายกมลภพ วีระพละ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า  ธนาคารอาคารสงเคราะห์จึงร่วมมือกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ส่งเสริมให้ตัวแทนจำหน่ายสลากหกหลัก (Lottery 6: L6) แบบใบ และแบบดิจิทัล ทั่วประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อย และผู้ที่มีรายได้อิสระ ไม่มีสลิปเงินเดือน ให้ได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยมากขึ้น ผ่าน “โครงการความร่วมมือการสนับสนุนตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลให้มีที่อยู่อาศัย” โดยตัวแทนจำหน่ายสลากฯ จะได้รับสิทธิพิเศษต่าง ๆ จากธนาคาร

 

ในด้านผลิตภัณฑ์ ทั้งสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและเงินฝาก รวมถึงการบริการของธนาคาร พร้อมช่วยเหลือตัวแทนจำหน่ายสลากฯ ที่ยังขาดความสามารถในการยื่นขอสินเชื่อ ด้วยการให้ความรู้ทาง การเงิน อาทิ แนวทางการออมเงินอย่างถูกต้อง และการจัดทำบัญชีครัวเรือน ผ่าน “โครงการ Financial Literacy” ซึ่งจะเพิ่มความสามารถในการขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยได้ในอนาคตอีกด้วย

   

ด้านพันโทหนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวว่า ในนามของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มีความยินดีในการร่วมมือกับ ธอส. สนับสนุนตัวแทนจำหน่ายสลากหกหลัก (Lottery6: L6) แบบใบ และแบบดิจิทัล ที่ยังไม่ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยมากขึ้น ถือเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับตัวแทนจำหน่ายสลากฯ ได้ โดยสำนักงานสลากฯ พร้อมสนับสนุนการประชาสัมพันธ์โครงการนี้ไปยังตัวแทนจำหน่ายสลากทุกรายได้รับทราบต่อไป