AHC ปรับโฉมใหม่ยกระดับความเชี่ยวชาญการแพทย์พัฒนาบริการเฉพาะทาง ตั้งเป้ารายได้โตไม่ต่ำกว่า 15%

Categories : Update News, Stock Market

Public : 03/18/2024

โรงพยาบาลเอกชล หรือ AHC ประกาศทิศทางธุรกิจปี 2567 ปรับโฉมใหม่ สร้างจุดแข็งเพิ่มโอกาสการแข่งขัน ยกระดับความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ เตรียมพัฒนาบริการเฉพาะทาง เล็งจับมือพันธมิตรขยายฐานกลุ่มลูกค้า ตั้งเป้ารายได้โตไม่ต่ำกว่า 15% ด้านความร่วมมือ Id Hospital กระแสตอบรับดี รุกทำตลาด เจาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

นายสิริพจน์ มาโนช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) หรือ AHC โรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกใน จ.ชลบุรี ให้บริการสุขภาพทั้ง 4 ด้านครบวงจร ได้แก่ บริการตรวจรักษาโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ ป้องกันโรค และส่งเสริมสุขภาพ เปิดเผยว่า ทิศทางการดำเนินธุรกิจปี 2567 โรงพยาบาลวางกลยุทธ์สร้างจุดแข็งเพื่อเพิ่มโอกาสการแข่งขัน ยกระดับความเชี่ยวชาญการแพทย์ พัฒนาบริการเฉพาะทาง ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าทุกเพศทุกวัย

ทั้งนี้ โรงพยาบาลจัดศูนย์ทางการแพทย์เฉพาะทาง เพื่อขยายศักยภาพการดูแลรักษากลุ่มแม่และเด็กแบบครบวงจร โดยมีการจัดให้มีหมอเด็ก (กุมารแพทย์) ที่ประจำการอยู่ที่โรงพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงจัดให้มีทีมแพทย์เฉพาะทางเพื่อรองรับการดูแล รักษผู้ป่วยกลุ่มโรคซับซ้อน เช่น โรคระบบประสาท โรคกระดูกและข้อ โรคหัวใจ โรคที่เกี่ยวกับระบบต่อมไร้ท่

ขณะที่ โรงพยาบาลเอกชล 2 มุ่งเน้นรับสิทธิประกันสังคม และสิทธิร่วมต่างๆ มีแผนจัดตั้งศูนย์เฉพาะทางมากขึ้นเช่นกัน เริ่มจากการเปิดให้บริการดูแลกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ (Palliative Care) เพื่อขยายบริการให้สามารถรองรับการรักษาพยาบาล ได้อย่างครอบคลุมมากขึ้น

“จากการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยของโรงพยาบาล พบว่ามีสัดส่วนผู้ใช้บริการกลุ่มผู้สูงอายุ และเด็ก รวมกันกว่า 65% ของจำนวนผู้ใช้บริการทั้งหมด โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ต้องการแพทย์ พยาบาล ดูแลเป็นพิเศษซึ่งมีแนวโน้มอัตราการใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลจึงปรับกลยุทธ์เพื่อสร้างโอกาสและเตรียมพร้อมรับมือกับภาวะการแข่งขันที่จะรุนแรงขึ้นในอนาคตนายสิริพจน์ กล่าว

สำหรับการปรับปรุงห้องผ่าตัด (OR) และห้องผู้ป่วยวิกฤต (ICU) ในช่วงที่ผ่านมา คาดว่าจะสามารถเปิดใช้บริการได้ภายในเดือนมีนาคมนี้และหอพักผู้ป่วยชั้น 10 คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณช่วงกลางปี อีกทั้ง โรงพยาบาลมีแผนการลงทุนปรับปรุงด้านอื่นๆ เพิ่มเติม อาทิ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ ห้องพักผู้ป่วยชั้นอื่นๆ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ โดยตั้งงบประมาณการลงทุนกว่า 100 ล้านบาทในปีนี้

นอกจากนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาความร่วมมือกับพันธ์มิตรระดับนานาชาติ ในการขยายศักยภาพบริการการแพทย์เฉพาะทาง ขยายโอกาสทางธุรกิจและกลุ่มลูกค้าใหม่ เพื่อยกระดับการดูแลรักษา คาดว่าจะเห็นความชัดเจนเร็ว นี้ ซึ่งจะช่วยเสริมให้ธุรกิจโรงพยาบาล มีผู้ใช้บริการที่หลากหลายมากขึ้น และช่วยสร้างฐานรายได้ให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว

ด้านความร่วมมือกับ Id Hospital ประเทศเกาหลีใต้ ให้บริการด้านสุขภาพและความงามครบวงจร (Wellness & Plastic surgery) อยู่ระหว่างการเร่งพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการให้คำปรึกษา ให้ความรู้และข้อมูลที่ถูกต้องช่วยในการตัดสินใจแก่ผู้สนใจในการทำศัลยกรรม เพื่อให้ได้รับความปลอดภัยสูงสุด นอกจากนี้ ยังวางแผนการตลาดสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายอาทิ คนวัยทำงาน นักศึกษา ผ่านช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ สร้างการรับรู้เพิ่มขึ้นในวงกว้าง และคาดว่าจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบได้เร็วๆนี้ เชื่อว่าจะสามารถเพิ่มอัตราการใช้บริการในแผนกอื่นๆ เพิ่มขึ้นอีกด้วย

นายสิริพจน์ กล่าวต่อว่า โรงพยาบาลเอกชล มุ่งเน้นการให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน จากแผนการดำเนินงานดังกล่าวเชื่อว่ารายได้ของบริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่อง และสามารถเพิ่มอัตราการทำกำไรดีขึ้น โดยบริษัทตั้งเป้าหมายการเติบโตปี 2567 ไม่ต่ำกว่า 15%