PCC เซ็นรับงาน “หม้อแปลงไฟฟ้า ของกฟภ.”จำนวน 1,300 เครื่อง มูลค่า 113 ลบ.

Categories : Update News, Stock Market

Public : 03/18/2024

PCC เซ็นรับงาน หม้อแปลงไฟฟ้า ของกฟภ.”จำนวน 1,300 เครื่อง มูลค่า 113 ลบ.

นายจักรี กิจบัญชา รองผู้ว่าการโลจิสติกส์และบริการองค์กร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และนายณัฐพงศ์ กอร่ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท พรีไซซ สมาร์ทกริด โปรดักส์แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือบริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือPCC ร่วมลงนามเซ็นสัญญาจัดซื้อ หม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส ขนาด 30 เควีเอ 22 เควี จำนวน 1,300เครื่อง ตามสัญญาเลขที่ สญ1-มป-020-2567มูลค่า 113,088,300 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็ว นี้