สมาคมแบงก์รัฐ ถกยุทธศาสตร์ปึ 2567 – 2569 วางแผนการเงินช่วยประชาชน

Categories : Update News, PR News

Public : 03/20/2024

ธอส. เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมคณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 1/2567 และการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2567

นายกมลภพ วีระพละ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ให้การต้อนรับ นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ในฐานะประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในฐานะรองประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ผู้บริหารสถาบันการเงินของรัฐ ผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ในการประชุมคณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 1/2567 และการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2567 โดยในการประชุมได้มีการรายงานผลการดำเนินงานของสมาคม ในปี 2566 และแนวทางการพัฒนาเพื่อยกระดับการดำเนินงานของสมาคม รวมทั้งกำหนดแผนยุทธศาสตร์ของสมาคมในปี 2567 – 2569 เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนสมาคมร่วมกับสถาบันการเงินสมาชิกต่อไป

   

นอกจากนี้ นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในนามผู้แทนจากสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ได้มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับนายวิทัย รัตนากร ในโอกาสที่ได้ต่อวาระการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการธนาคารออมสินอีก 1 วาระ และนายวิทัย รัตนากร ได้มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับนายกมลภพ วีระพละ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์คนใหม่

 

ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 1/2567 และการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2567 ธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม โดยจัดขึ้น ณ ห้องวิมานเมฆ อาคาร 2 ชั้น 3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567