ธอส. ออกสินเชื่อ-เงินฝาก หนุนตัวแทนขายสลาก 2.3 แสนรายได้กู้บ้าน ฝากเงิน แบบดอกเบี้ยพิเศษ

Categories : Update News, Finance

Public : 03/20/2024

ธอส. หนุนตัวแทนขายสลากฯ กว่า 230,000 ราย มีบ้านเป็นของตนเอง จัดทำแพ็กเกจสินเชื่อ - เงินฝากอัตราดอกเบี้ยพิเศษ นำโดย สินเชื่อบ้าน วงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท  คิดดอกเบี้ยต่ำปีแรกเพียง 3.40% ต่อปี

นายกมลภพ วีระพละ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ยกระดับคุณภาพชีวิตตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดทำแพ็กเกจสินเชื่อและเงินฝากอัตราดอกเบี้ยพิเศษ สำหรับตัวแทนจำหน่ายสลากหกหลัก (Lottery 6 : L6) แบบใบ และแบบดิจิทัลทั่วประเทศ ให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง  วงเงินกู้รายละไม่เกิน 3 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยปีแรกเพียง 3.40% ต่อปี (MRR-3.50% ต่อปี) เฉลี่ย 3 ปีแรก 3.93% ต่อปี รวมถึงออมเงินกับเงินฝากออมทรัพย์ GHB Welfare Savings อัตราดอกเบี้ยสูงถึง 1.85% ต่อปี โดยตัวแทนจำหน่ายสลากฯ ยื่นคำขอกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2567  และเปิดบัญชีเงินฝากได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 หรือจนกว่าจะเต็มกรอบวงเงิน ทั้งนี้ ประกอบด้วย

1. โครงการ ธอส. โรงเรียนการเงิน ปี 2567 กรอบวงเงิน 1,000 ล้านบาท สำหรับตัวแทนจำหน่ายสลากฯ ที่ไม่อยู่ระหว่างการผ่อนชำระสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับ ธอส. และสถาบันการเงินอื่น  เพียงลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ธอส. โรงเรียนการเงิน ปี 2567 (Financial Literacy) และออมเงินผ่านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของ ธอส. อย่างสม่ำเสมอผ่าน Application : GHB ALL GEN เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน (ทุกบัญชีรวมกัน) เพื่อนำมาใช้ประกอบการพิจารณาสินเชื่อกับ ธอส.ที่ต้องการกู้เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ขยาย ซ่อมแซม ซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์ NPA ของธนาคารพร้อมปลูกสร้างอาคาร หรือซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย วงเงินกู้รายละไม่เกิน 3 ล้านบาท จะได้รับอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเพียง 3.93% ต่อปี โดยอัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 เท่ากับ MRR-3.50% ต่อปี (3.40% ต่อปี)ปีที่ 2 เท่ากับ MRR-2.90% ต่อปี (4.00% ต่อปี) ปีที่ 3 เท่ากับ MRR-2.50% ต่อปี (4.40% ต่อปี) ปีที่ 4-5 เท่ากับ MRR-2.00% ต่อปี (4.90% ต่อปี) ปีที่ 6-7 เท่ากับ MRR-1.50% ต่อปี (5.40% ต่อปี) และปีที่ 8 จนถึงตลอดอายุสัญญา เท่ากับ MRR-0.75% ต่อปี (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ธอส. เท่ากับ 6.90% ต่อปี) กรณีกู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระเริ่มต้นเพียง 5,500 บาทต่อเดือน เท่านั้น

2. ผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ GHB Welfare Savings อัตราดอกเบี้ย 1.85% ต่อปี สำหรับตัวแทนจำหน่ายสลากฯ โดยสามารถแสดงหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากฯ และเปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำ 10,000 บาทขึ้นไป จะได้รับอัตราดอกเบี้ยสูงถึง 1.85% ต่อปี พิเศษ!! ดอกเบี้ยเงินฝากเป็นรายเดือนทุก ๆ วันที่ 15 ของเดือน และไม่เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก

“ตัวแทนจำหน่ายสลากฯ ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อย และผู้ที่มีรายได้อิสระ ไม่มีสลิปเงินเดือน จึงขาดโอกาสการเข้าถึงสินเชื่อที่อยู่อาศัยและเงินฝากอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ที่จะทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังนั้นแพ็กเกจที่ ธอส. จัดทำขึ้นในครั้งนี้ จะช่วยให้ตัวแทนจำหน่ายสลากฯ ได้มีที่อยู่อาศัย เป็นของตนเองผ่านสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำ และเงินฝากอัตราดอกเบี้ยสูง ” นายกมลภพ กล่าว

สำหรับตัวแทนจำหน่ายสลากฯ ที่สนใจเข้าร่วม โครงการ ธอส. โรงเรียนการเงิน ปี 2567 สามารถยื่นคำขอกู้ที่สาขาธนาคารทั่วประเทศ ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป และทำนิติกรรมได้จนกว่าสินเชื่อเต็มกรอบวงเงิน และหากต้องการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ GHB Welfare Savings สามารถเปิดบัญชีได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 หรือจนกว่าจะเต็มกรอบวงเงิน