สำนักงานสลาก ฯ เตือนซื้อสลากจาก “แพลตฟอร์ม-ตู้อัตโนมัติ” เสี่ยงไม่ได้รับเงินรางวัลและซื้อเกินราคา

Categories : Update News, Finance

Public : 03/20/2024

พันโทหนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือจีแอลโอ เปิดเผยว่า ขอให้ประชาชนผู้ซื้อสลากฯ ระมัดระวังการซื้อสลากฯ ผ่านตัวแทนจำหน่าย ที่ไม่เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการผ่านการทำสัญญากับสำนักงานฯ ที่ปัจจุบันพบว่า รูปแบบการจำหน่ายมีช่องทางจำหน่ายสลากทั้งแพลตฟอร์มออนไลน์ รวมถึงตู้จำหน่ายอัตโนมัติ โดยยืนยันว่าสำนักงานฯ ไม่มีนโยบาย หรือทำสัญญากับตัวแทนจำหน่ายในลักษณะดังกล่าว

ทั้งนี้ การซื้อผ่านช่องทางดังกล่าวอาจจะทำให้เกิดความเสียหาย หากผู้ซื้อสลากฯ ไม่ได้รับสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลักแบบใบฉบับจริงไว้ในครอบครอง ซึ่งในกรณีที่ถูกรางวัลอาจจะไม่สามารถขึ้นเงินรางวัลได้ ซึ่งเหตุลักษณะนี้ได้เคยเกิดขึ้นจริงแล้ว รวมทั้งอาจถูกเอารัดเอาเปรียบซื้อสลากฯในราคาที่สูงกว่า 80 บาทได้

   

   

ปัจจุบัน สำนักงาน ฯ อำนวยความสะดวกให้กับตัวแทนจำหน่าย และ ผู้ซื้อสลากฯ ในหลายช่องทาง สำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก แบบใบ สามารถซื้อได้โดยตรงกับตัวแทนจำหน่าย และร้านค้าสลาก 80 ทั่วประเทศ ส่วนสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลักแบบดิจิทัล สามารถซื้อผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังในราคา 80 บาททุกใบได้ด้วยตัวเอง ซึ่งมีจำนวน 23 ล้านใบต่องวด อีกทั้งยังสามารถเลือกได้ทุกหมายเลข ภายใต้ขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อน โดยล่าสุด ได้เพิ่มช่องทาง “แผงสลากดิจิทัล” ให้กับตัวแทนจำหน่าย สามารถเสนอขายสลากดิจิทัล ให้กับประชาชนผู้ซื้อสลากได้โดยตรง ผ่านเว็บไซต์ www.glolotteryshop.com ซึ่งเริ่มจำหน่ายแล้วตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2567 หรือ งวดวันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป ในราคา 80 บาท ไม่มีค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าเกินราคา 80 บาท หรือราคา 80 บาท แต่คิดค่าบริการรวมแล้วราคาเกินกว่า 80 บาท ถือว่าไม่ใช่แผงสลากดิจิทัลของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

   

นอกจากนี้ ขอเตือนตัวแทนจำหน่าย และผู้ซื้อจองล่วงหน้าฯ การนำสลากไปขายต่อผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เว็บไซต์ต่างๆ หรือตู้จำหน่ายสินค้า เป็นการกระทำที่ผิดเงื่อนไขในสัญญา และหลักเกณฑ์การรับสลากไปจำหน่าย ซึ่งสำนักงาน ฯ มีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาได้