NAT เดินหน้ารับรู้รายได้ต่อเนื่อง 49 โครงการเล็งเข้าประมูลงานเพิ่ม จับมือ เดลล์ เสริมธุรกิจรับเทรนด์ใหม่

Categories : Update News, Stock Market

Public : 03/21/2024

NAT เผยทิศทางธุรกิจไตรมาส 1/67 เดินหน้ารับรู้รายได้งานโครงการภาครัฐ-เอกชนต่อเนื่อง 49โครงการ เร่งประมูลงานพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เล็งขยายงานในธุรกิจพลังงาน, การเงิน และ โลจิสติกส์ เตรียมเข้ารับงานประเภท ระบบโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐาน จับมือพันธมิตร เดลล์เทคโนโลยีส์ พัฒนาบริการรับเทรนด์ใหม่ เสริม Backlog เติบโต ด้านงบปี 66 ทำนิวไฮ 2 ปีซ้อน รายได้รวม 1,558.20 ล้านบาท กำไรสุทธิ 117.07 ล้านบาท บอร์ดเตรียมจ่ายปันผลเพิ่ม 0.025 บาท/หุ้น

นายสุธี อภิชนรัตนกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แนท แอบโซลูท เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ NAT ผู้เชี่ยวชาญด้าน Infratech ส่วนงานโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการให้บริการด้านเทคโนโลยีครบวงจรแก่องค์กรชั้นนำของประเทศ เปิดเผยถึงทิศทางธุรกิจช่วงไตรมาส 1/2567 คาดว่าจะมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง จากการรับรู้รายได้งานโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีของทั้งภาครัฐและเอกชน  โดยปัจจุบันบริษัทมีโครงการในมือที่รอรับรู้รายได้ (Backlog) จำนวน 49 โครงการ มูลค่ารวม 665.81 ล้านบาท ประกอบด้วยงานในกลุ่มการจำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ กลุ่มการให้บริการอื่นๆ โดยแบ่งเป็นงานภาครัฐจำนวน 85.30% และ งานภาคเอกชน 14.70%

ทั้งนี้ บริษัทมีแผนการเข้าประมูลงานในโครงการขนาดใหญ่และขนาดกลาง ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ต้องการลงทุนเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์กร ขณะเดียวกันบริษัทมุ่งเน้นการขยายงานในกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้น อาทิ ธุรกิจพลังงาน, ธุรกิจการเงิน และ และ ธุรกิจโลจิสติกส์ เพื่อสร้างการรับรู้รายได้และเพิ่มความสามารถในการทำกำไรที่มากขึ้น

“ปัจจุบันความต้องการพัฒนาระบบพื้นฐานทางเทคโนโลยีมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะมีโอกาสในการเข้าประมูลโครงการทั้งภาครัฐและเอกชนในปี 2567 มูลค่ารวมประมาณ 2,200 ล้านบาท อีกทั้งบริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อเข้ารับงานใหม่ในโครงการประเภท ระบบโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ส่งผลให้บริษัทมีงานในมือเพิ่มขึ้นและพร้อมรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันบริษัทเริ่ดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการในประเภทต่าง ๆ อาทิ Cybersecurities, AI, Software Application และ Data Analytic โดยการเพิ่มบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ผนวกเข้ากับเทคโนโลยีขั้นสูงของพันธมิตรทางธุรกิจ ได้แก่ เดลล์ เทคโนโลยีส์ เพื่อเพิ่มการให้บริการที่มีความหลากหลายตามเทรนด์ความต้องการด้านเทคโนโลยีของกลุ่มลูกค้าในอนาคตนายสุธีกล่าวเพิ่มเติม

ด้านผลประกอบการปี 2566 บริษัทมีรายได้รวม 1,558.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีรายได้รวม 1,093.24 ล้านบาท จำนวน 464.96 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น 42.53% กำไรสุทธิ 117.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 100.62 ล้านบาท จำนวน 16.45 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 16.35% โดยมีอัตรากำไรสุทธิอยู่ในที่ระดับ 7.51% จากการรับรู้รายได้ในโครงการต่าง ๆ เพิ่มขึ้น โดยบริษัทสามารถสร้างการเติบโตของผลการดำเนินงานเป็นสถิติใหม่ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอจ่ายเงินปันผลเพิ่มในอัตราหุ้นละ 0.025บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 8.20 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 อยู่ที่ 7.38%ของกำไรสุทธิของบริษัทหลังหักสำรองตามกฎหมาย โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ณ วันที่ 30 เม.ย. 2567และ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พ.ค. 2567โดยมติดังกล่าวเตรียมนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 วันที่ 19 เม.ย. 2567 เพื่อพิจารณาต่อไป