ผลิตภัณฑ์ซีพีเอฟ 584 รายการ ได้ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์จาก อบก. หนุนลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

Categories : Update News, PR News

Public : 03/23/2024

ผลิตภัณฑ์ซีพีเอฟ 584 รายการ ได้ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์จาก อบก. หนุนลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ได้รับประกาศนียบัตรเครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Product: CFP) ประจำไตรมาสแรกของปี 2567 จำนวน 584 รายการ จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. โดยมี นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการ อบก.เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนีบัตรรับรองฯ ตอกย้ำความุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำ (CP Low-carbon Products) เพื่อส่งมอบสู่ผู้บริโภคมีส่วนร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปด้วยกัน

ผลิตภัณฑ์ของซีพีเอฟทั้ง 584 รายการ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์บกทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ รวมเป็นจำนวน 523 รายการ อาทิ อาหารสุกรขุน ไฮโกร 591, อาหารไก่เนื้อ ไฮโปรไวท์ 510 รวมทั้งเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กลุ่มผลิตภัณฑ์เป็ด มีทั้งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการต่ออายุฉลาก และได้รับการขึ้นทะเบียนสินค้าที่ได้รับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ อาทิ เป็ดปรุงสุก ผลิตภัณฑ์เป็ดพะโล้ รวมจำนวน 20 รายการ ยกตัวอย่าง เนื้อเป็ดย่างเครื่องเทศสไตส์ฮ่องกง ตราซีพี, เป็ดต้มทอดเลาะกระดูกแช่แข็ง ตราซีพี เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ไก่ปรุงสุก 1 รายการ ได้แก่ เนื้ออกไก่หั่นเต๋าอบ ตราคิทเช่นจอย ผลิตภัณฑ์ของสายธุรกิจสัตว์น้้ำ มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่อาหารกุ้งจนถึงผลิตภัณฑ์แปรรูป รวมจำนวน 40 รายการ อาทิ อาหารกุ้งขาว บลังก้า พลัส,จุลินทรีย์ ไบโอติก,กุ้งขาวแวนนาไมสด,เกี๊ยวกุ้งจักรพรรดิ ตราซีพี ฯลฯ

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากอบก. เป็นการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์แต่ละหน่วย ตลอดวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การประกอบชิ้นงาน การกระจายสินค้า การใช้งาน และการจัดการซากบรรจุภัณฑ์หลังของเสียหลังหมดอายุการใช้งาน รวมถึงการขนส่งที่เกี่ยวข้อง โดยคำนวณออกมาในรูปของ กรัม, กิโลกรัม หรือตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า สะท้อนความมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งมอบผลิตภัณฑ์คาร์บอนฯต่ำ (CPF low-carbon products) ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน มุ่งสู่เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero) เป็นทางเลือกสำหรับผู้บริโภคในการมีส่วนร่วมบริหารจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยสังเกตได้จากฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์บนผลิตภัณฑ์

ซีพีเอฟ ให้ความสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำ โดยประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ปี 2552 ตามหลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน ISO 14040 ,ISO 14044 และISO 14067 ซึ่งจนถึงปัจจุบัน มีผลิตภัณฑ์ของซีพีเอฟที่ได้รับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 880 รายการ และในปี 2024 มีแผนเพิ่มผลิตภัณฑ์กลุ่มเนื้อหมูชีวา แบรนด์ยูฟาร์ม เพื่อขึ้นทะเบียนรับรองการได้รับฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ นอกเหนือจากเนื้อหมูซีพี และหมูซีพี คุโรบุตะที่ได้รับรองไปก่อนหน้านี้แล้ว รวมทั้งในปีนี้ จะนำกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน ขึ้นทะเบียนรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ด้วยเช่นกัน .