ดิจิทัล วอลเล็ต แจกเงิน 1 หมื่น วาระเตรียมเข้ากรรมการ 27 มี.ค. คาดเลื่อนแจกไตรมาส 4 ปีนี้

Categories : Update News, Finance

Public : 03/25/2024

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง แถลงข่าวความคืบหน้าโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet ห้องแถลงข่าว อาคารรัฐสภา ว่า คณะกรรมการดิจิทัลวอลเล็ตชุดใหญ่ นัดหารือวันที่ 27 มี.. นี้ ที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อสรุปการส่งคำตอบจากหน่วยงานต่างๆ โดยจะนำข้อเสนอแนะของ ... มารายงานอย่างเป็นทางการให้ที่ประชุมเพื่อสรุปปัญหาข้อเสนอแนะที่จะเกิดขึ้นมารายงานให้คณะกรรมการได้รับทราบ

 

เพื่อเตรียมนำข้อมูส่งให้คณะกรรมการดิจิทัลวอลเล็ตชุดใหญ่ วันที่ 10 เม.. นี้ เพื่อนำข้อสรุปทั้งหมดเสนอให้ ครม.พิจารณา เพื่อเห็นชอบเดินหน้าโครงการ หลังจากนั้น จึงจะมีการวางกรอบทำงานอย่างรอบคอบ ทั้งกรอบกฎหมาย-กรอบตัวเงิน  โดยคาดว่ารายไตรมาส 3 ปีนี้ จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการ และเปิดตัวโครงการดิจิทัลวอลเล็ตได้ ภายในไตรมาส 4 ปีนี้ เพื่อเติมเงิน 1 หมื่นบาทเข้าถึงประชาชนตามกรอบที่กำหนดไว้คือ 50 ล้านคน

   

ส่วนประเด็นที่จะต้องกู้เงินหรือไม่ ขอให้มีมติของคณะกรรมการชุดใหญ่ก่อน แต่เชื่อว่าจะมีแนวทางที่ดำเนินการตามข้อกฎหมายได้