RTจ่อเพิ่มทุนขายผู้ถือหุ้นเดิม4:1นำเงิน151ล้านลุยรับงานเพิ่ม

Categories : Update News, Stock Market

Public : 03/26/2024

RT เผยทิศทางธุรกิจไตรมาส 1/67 แนวโน้มดี เดินหน้ารับรู้รายได้งานในมือต่อเนื่อง พร้อมเข้าประมูลงานภาครัฐ-เอกชนเติมพอร์ท พัฒนาประสิทธิภาพงาน ตั้งเป้าลดต้นทุนก่อสร้างทุกโครงการไม่ต่ำกว่า 5% ด้านผลประกอบการปี 66รายได้รวม 3,151 ล้านบาท กำไรสุทธิ 40 ล้านบาท เตรียมเพิ่มทุน RO สัดส่วน 4:1 ราคา 0.55บาท/หุ้น มูลค่ารวมไม่เกิน 151.51 ล้านบาท กำหนดขออนุมัติผู้ถือหุ้น 29 เม.ย.

นายชวลิต ถนอมถิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ RT ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านวิศวกรรมโยธา งานขุดเจาะอุโมงค์ และ ธรณีเทคนิคครบวงจร เปิดเผยถึงทิศทางธุรกิจช่วงไตรมาส 1/2567 บริษัทคาดว่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น จากการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานให้มีความรวดเร็วและสามารถส่งมอบงานได้ตามแผน ส่งผลให้บริษัทสามารถรับรู้รายได้จากงานโครงการก่อสร้างในมืออย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการบริหารภายในโครงการเพื่อลดต้นทุนงานก่อสร้าง โดยมีเป้าหมายการลดต้นทุนไม่ต่ำว่า 5%

ปัจจุบันบริษัทมีงานในมืที่รอรับรู้รายได้ (Backlog) จำนวน 8,520 ล้านบาท โดยแบ่งสัดส่วนรายได้ของบริษัทตามประเภทงาน ประกอบด้วย งานอุโมงค์และโครงสร้างใต้ดิน63%, งานเขื่อนและระบบชลประทาน 12%, งานโรงไฟฟ้าพลังน้ำ 17%, งานท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน 7%, และ งานอื่น 1% อาทิงานก่อสร้างถนน, งาน Slope Protection เป็นต้น เกือบทั้งหมดเป็นงานสะท้อนราคาต้นทุนใหม่ ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้จนถึงปี 2570

 

ทั้งนี้ บริษัทมุ่งเน้นการเพิ่มปริมาณงานในมือให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเตรียมเข้าประมูลงานโครงการก่อสร้างทั้งภาครัฐและเอกชนในช่วงไตรมาส 2/2567 เป็นต้นไป อาทิ โครงการประเภทงานอุโมงค์ในดินอ่อน ด้วยความพร้อมของเครื่องมือ และ บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ส่งเสริมโอกาสให้บริษัทสามารถเข้ารับงานที่หลากหลาย ทั้งการเป็นผู้รับเหมาหลัก และ ผู้รับเหมาช่วง (Sub-contractor)

ขณะที่ผลประกอบการปี 2566 บริษัทมีรายได้รวม 3,151 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีรายได้รวม 2,053 ล้านบาท จำนวน 1,098 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 53.5% และ มีกำไรสุทธิ 40 ล้านบาท พลิกทำกำไรจากปีก่อนที่ขาดทุนสุทธิ 312 ล้านบาท โดยผลประกอบการของบริษัทปรับตัวดีขึ้นทั้งรายได้และกำไร จากการรับรู้รายได้งานก่อสร้าง สามารถบริหารงานโครงการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อส่งมอบงานได้ตามแผน และ สามารถลดต้นทุนก่อสร้างได้อย่างดี

นอกจากนี้ บริษัทมีแผนการเสริมสร้างความพร้อมทางด้านการเงินเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต โดยจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) ไม่เกิน 275.47 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในสัดส่วน 4:1ราคาหุ้นละ 0.55 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 151.51 ล้านบาท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นในวันที่ 20 มีนาคม 2567 และกำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 15-21 พฤษภาคม 2567 ซึ่งจะมีมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทในวันที่ 29 เมษายน 2567