คลินิกแก้หนี้ by SAM” เสริมสร้างความรู้ทางการเงินให้บุคลากร “กองบัญชาการกองทัพไทย”

Categories : Update News, Finance

Public : 03/26/2024
 

นายอุดม พลสมบัตินันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM พร้อมทีมงานให้ความรู้ทางการเงิน โครงการ “คลินิกแก้หนี้ by SAM” ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทางการเงินและแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สิน โดยเฉพาะหนี้ส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน ประเภทบัตรเครดิต บัตรกดเงินสดและสินเชื่อส่วนบุคคล ให้แก่ข้าราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.) และครอบครัว ภายใต้กิจกรรม "เคลียร์หนี้เคลียร์ใจ" ที่สำนักงานสวัสดิการทหาร บก.ทท. ณ สโมสร บก.ทท. โดยมีผู้สนใจเข้าฟังการอบรมครั้งนี้เกือบ 400 คน นับเป็นหนึ่งในกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันและวินัยทางการเงินให้แก่ประชาชนในวงกว้าง อันเป็นการช่วยลดปัญหาหนี้ครัวเรือนและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ