• Chatchai

กรุงเทพประกันชีวิต เปิดสาขาหนองบัวลำภู พร้อมให้บริการเต็มรูปแบบเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (กลาง) พร้อมด้วย ม.ล. จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต (ขวา) เป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานกรุงเทพประกันชีวิต สาขาหนองบัวลำภูอย่างเป็นทางการ เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจและสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและผู้เอาประกัน พร้อมให้บริการพี่น้องในพื้นที่หนองบัวลำภูอย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงเป็นศูนย์กลางการสร้างตัวแทนคุณภาพ มุ่งเน้นให้บริการการวางแผนการเงินครบวงจรแก่ชาวหนองบัวลำภู ยกระดับความแข็งแกร่งทางการเงินให้กับชาวอีสานอย่างทั่วถึงตอบสนองความต้องการของคนในพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ณ สำนักงานสาขากรุงเทพประกันชีวิต อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook