• Chatchai

กรุงเทพประกันภัยมอบสินไหมประกันภัยอุบัติเหตุ PA 1st VIPนายธีรชัย รุ่งเรืองผู้จัดการสาขาพัทยา ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน บริษัท กรุงเทพประกันภัย หรือ BKI (ซ้าย) มอบสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA 1st VIP จำนวน 1.5 ล้านบาท ให้แก่ผู้แทนนายสุนทร ธรรมสุนทร ผู้เอาประกันภัยที่ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนกับรถยนต์เป็นเหตุทำให้ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook