• Chatchai

กรุงเทพประกันภัยมอบสินไหมอัคคีภัยกว่า 7 ล้านบาทบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนายสถาพร ฤกษ์ดี ผู้จัดการสาขาชลบุรี (ซ้าย)เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนประกันอัคคีภัย จำนวนเงิน 7,423,936 บาท ให้แก่ น.ส. อุษา รุ่งโรจน์ ผู้เอาประกันภัย (กลาง) จากกรณีไฟไหม้โกดังเก็บสินค้าได้รับความเสียหาย โดยมีนายธารทอง เอี่ยวสีหยก นายหน้าประกันวินาศภัย (ขวา) ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ บริษัท ซัน กรีน อินดัสเตรียล อ.พานทอง จ.ชลบุรี

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook