• Chatchai

กรุงไทยร่วมสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกระเจ้านายวิชัย อัศรัสกร กรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารกรุงไทย พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ร่วมสนับสนุนการฟื้นฟูและอนุรักษ์ให้พื้นที่คุ้งบางกะเจ้าคืนสู่ความยั่งยืน โดยเป็นคณะทำงาน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านพื้นที่สีเขียว ด้านการส่งเสริมอาชีพ และด้านการพัฒนาเยาวชน การศึกษาและวัฒนธรรม ด้วยการสนับสนุนทั้งบุคลากรและเงินทุน ภายใต้แนวคิดกรุงไทยรักชุมชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


TMSTH Ads-01.jpg
Banner เว็บไซต์ wealthplustoday ขนาด 250

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook