• Chatchai

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต คว้า 4 รางวัลใหญ่ จาก TCCTA CONTACT CENTER AWARD 2019


บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต คว้า 4 รางวัลใหญ่ในงาน TCCTA CONTACT CENTER AWARD 2019 นำโดย คุณภควิภา เจริญตรา (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายลูกค้า คุณบุปผาวดี โอวรารินท์ (ที่ 4 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และคุณบงกช สุขมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (ที่ 3 จากขวา) เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัล The Best Human Care Contact Center, The Best Work Flow Contact Center, The Best Professional Management Contact Center


นอกจากนี้ คุณรังสิดา รสวานนทร์ (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้จัดการ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ได้รับรางวัลพิเศษ The Best Contact Center Manager of The Year ณ ห้องอักษราเธียร์เตอร์ โรงแรมพูลแมน คิงส์เพาเวอร์ กรุงเทพฯ ซึ่งรางวัลดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ พร้อมตอกย้ำนโยบายการมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และให้โอกาสทุกคนได้มีชีวิตที่ดีขึ้นตามใจปรารถนา

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook