"วัยโจ๋" หลบไป เทรนด์จ้างงาน "เก๋าสูงวัย" กำลังมา

แม้จะมีการคาดการณ์ว่าในอนาคต AI หรือ ปัญญาประดิษฐ์ จะเข้ามาทดแทนแรงงาน เมื่อมาผนวกกับยุค " วิกฤตคนสูงวัย " ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งช าติ หรือ สศช. คาดว่า ในปี พ.ศ. 2564 ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงอายุแบบสมบูรณ์ คือมีประชากรที่อายุ 60 ปีขึ้นไป 20 % และในปี พ.ศ. 2579 จะเข้าสู่สังคมสูงอายุระดับสุดยอดคือมีประชากรที่อายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป 30%


แต่ วิกฤตดังกล่าวอาจใช้ไม่ได้กับ ผู้สูงวัยที่ยังมีไฟ พัฒนาทักษะความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือภาษา และยังมีสุขภาพที่แข็งแรง เพราะเทรนด์ตลาดแรงงานสูงวัยกำลังเปิดโอกาสให้ คนสูงวัย ได้เข้าทำงานในองค์กรมากขึ้น ภายใต้การสนับสนุนจากภาครัฐ เช่น เรื่องมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจ้าง

งานผู้สูงอายุของกรมสรรพากร ที่ให้ใช้สิทธิหักรายจ่าย 2 เท่าจากการจ้างงานผู้สูงอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าทำงาน (กำหนดให้เป็นค่าใช้จ่าย ในการจ้างผู้สูงอายุในที่มีจํานวนไม่เกิน 1.5 หมื่นบาทต่อเดือน ) สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561

ให้เร่งมายื่นหรือบันทึกแจ้งการใช้สิทธิจ้างงานผู้สูงอายุในระบบสิ้นสุดในวันที่ 30 พ.ค. 2562 นี้เทรนด์จ้างผู้สูงอายุกำลังมา


แมคโดนัลด์ (McDonald’s)ในสหรัฐอเมริกากำลังเผชิญปัญหาขาดแคลนแรงงาน ต้องการคนมาทำงานตำแหน่งต่างๆ ถึง 2.5 แสนคน ในตำแหน่ง พนักงานหน้าร้านดูแลหน้าร้าน ตั้งแต่แคชเชียร์จนถึงผู้จัดการกะ ในช่วงกะเช้าและกลางวัน ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่วัยรุ่นต้องเข้าเรียน


และเพื่อแก้ปัญหานี้ทางแมคโดนัลด์จึงประกาศเป็นพันธมิตรกับ AARP- American Association of Retired Persons องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ที่มีวัตถุประสงค์หางานให้กับผู้สูงอายุ ให้ได้ทำงานตามกำลังและความสามารถของตัวเอง โดยโปรแกรมที่ว่านี้จะเริ่มต้นใน 5 รัฐประกอบด้วย Florida, Illinois, Indiana, Missouri และ North Carolina ก่อนจะดูกระแสตอบรับและผลดี-ผลเสีย แล้วนำไปปรับใช้ทั่วประเทศภายในปีนี้


ทั้งนี้ McDonald's พบว่าวัยรุ่นที่ให้บริการในช่วงเวลาเช้าตรู่นั้นไม่กระตือรือร้นเท่าไหร่ แต่การจ้างงานผู้สูงอายุถือว่าตอบโจทย์ เพราะมีความกระตือรือร้นมากกว่า และยังตั้งเป้าจะช่วยสร้างงานเพิ่มอีกถึง 2.5 แสนคนในงานช่วงซัมเมอร์นี้ที่อเมริกา


ขณะเดียวกัน ในประเทศไทย เราก็เริ่มเห็นการจ้างงานในกลุ่มผู้สูงอายุ เช่น ที่ McDonald's มีพนักงานสูงอายุเข้าทำงานดูแลความสะอาดเรียบร้อยในหลายสาขามากขึ้น


เช่นเดียวกับที่ เทสโก้ โลตัส จับมือ กระทรวงแรงงาน เดินหน้าโครงการ “60 ยังแจ๋ว” ส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ทำงานในสาขาของเทสโก้ โลตัส กว่า 2,000 แห่งทั่วประเทศ สามารถเลือกทำงานที่สาขาใกล้บ้าน ไม่ว่าจะเป็นสาขาแบบ ไฮเปอร์มาร์เก็ต ตลาด หรือเอ็กซ์เพรส

และมีตารางการทำงานที่ยืดหยุ่นตามความสะดวก เพื่อช่วยให้กลุ่มประชากรผู้สูงวัยมีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี


สำหรับผู้สูงอายุที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและกรอกใบสมัครได้ที่เทสโก้ โลตัส ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ www.tescolotus.com/60UP


ขณะที่ HomePro มีโครงการ YOUNG Smart ที่ร่วมกับยังแฮปปี้ ซึ่งเป็นหน่วยงานเอกชนที่เห็นถึงความสำคัญของการจ้างงานผู้สูงอายุ มีนโยบายในการมอบโอกาสในการทำงานและมอบสวัสดิการที่ดีแก่พนักงานสูงวัยเป็นจำนวนมาก


สำหรับข้อดีของการจ้างงานผู้สูงวัย


เชื่อว่าผู้สูงอายุหลายคนที่ยังมีสุขภาพแข็งแรง จะมีวินัยในการำทงาน มีทักษะและประสบการณ์ที่มีคุณค่า มีใจรักบริการ ช่วยยกระดับการให้บริการลูกค้าได้ดี ซึ่งการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุเข้ามาทำงานจะช่วยให้คนเหล่านี้มีมีรายได้ ดูแลตัวเองได้มากขึ้น ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ส่งผลดีทั้งในด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจให้กับผู้สูงอายุ ถือเป็นมาตรการเชิงสังคมที่องค์กรเอกชนควรให้ความสำคัญอ้างอิง

HTTPS://EDITION.CNN.COM/2019/04/24/BUSINESS/MCDONALDS-AARP-HIRING/INDEX.HTML


HTTPS://WWW.BRANDBUFFET.IN.TH/2019/05/MCDONALDS-HIRE-OLDER-EMPLOYEES/


  • Facebook

+66847000180

©2019-2020 by Wealth Plus Today.