• yindee

กำลังใจPTG

นางสาวนภาพร จาดพิมาย ตัวแทนบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG นำกระเช้าไปมอบให้ นางสาวจิรวรรณ   เพ็ชรประดิษฐ์ พนักงานประจำสถานีบริษัทน้ำมัน PT เพื่อปลอบขวัญ และเพิ่มกำลังใจในการทำงาน หลังจากเกิดเหตุการณ์โดนทำร้ายระหว่างให้บริการเติมน้ำมัน


+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook