• noptanitc

กำลังใจPTG

นางสาวนภาพร จาดพิมาย ตัวแทนบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG นำกระเช้าไปมอบให้ นางสาวจิรวรรณ   เพ็ชรประดิษฐ์ พนักงานประจำสถานีบริษัทน้ำมัน PT เพื่อปลอบขวัญ และเพิ่มกำลังใจในการทำงาน หลังจากเกิดเหตุการณ์โดนทำร้ายระหว่างให้บริการเติมน้ำมัน


60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228