• Chatchai

ก.ล.ต. เปิดมิติใหม่ จัดคาราวานพบประชาชนครั้งแรก จ.นครสวรรค์น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นำทีม “คาราวาน ก.ล.ต. ไปสู่พื้นที่ต่างจังหวัด” พบประชาชนเป็นครั้งแรก โดยร่วมกับ “รายการสถานีประชาชนสัญจร จ.นครสวรรค์” สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมให้ข้อมูล ความรู้ และรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการลงทุน ซึ่งมีนักศึกษาและประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในนโยบายการขยายภารกิจให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ต่าง ๆ มากขึ้น

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook