• Chatchai

กรรมการบริหารสมาคมฯชุดใหม่ เข้าพบเลขาธิการ คปภ.


นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย นำคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำปี 2562-2564 ร่วมแสดงความยินดีกับนายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ คปภ. ต่ออีกหนึ่งวาระ พร้อมประชุมหารือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันวินาศภัย และแนวทางความร่วมมือเพื่อร่วมกันพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยให้ยั่งยืนต่อไป ณ สำนักงาน คปภ.

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook