• Chatchai

คปภ. เปิดตัวโครงการ InsurTech Boot Camp 2019

เฟ้นหาสุดยอดนักพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการประกันภัยรุ่นใหม่ ร่วมพลิกโฉมอุตสาหกรรมประกันภัย เดินสายจัดกิจกรรมโรดโชว์มหาวิทยาลัยชั้นนำ เชิญชวนนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการ เตรียมความพร้อมก่อนลงสนามประชันเวที “OIC InsurTech Award 2019”ภายใต้โจทย์ “การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการประกันสุขภาพ” ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 400,000 บาท ในงานสัปดาห์ประกันภัย ประจำปี 2562 ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 27–29 กันยายน 2562 ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ทาง คปภ.ได้จัดทำโครงการ InsurTech Boot Camp 2019 ภายใต้การขับเคลื่อนของ Center of InsurTech, Thailand (CIT) ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีประกันภัย เพื่อเฟ้นหานักพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการประกันภัยรุ่นใหม่ นำร่องด้วยการเปิดตัวโครงการ


พร้อมจัดกิจกรรม CIT Roadshow เดินสายให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีการประกันภัยให้กับนิสิต และนักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับการประกันภัยโดยตรง จำนวน 4 สถาบัน

ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท) และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการประกันภัย “OIC InsurTech Award 2019” ภายใต้โจทย์ “การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการประกันสุขภาพ” ในงานสัปดาห์ประกันภัย ประจำปี 2562 ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 27–29 กันยายน 2562 ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี


เลขาธิการ คปภ. กล่าวว่า นอกจากการจัดประกวดในประเภทนิสิต/นักศึกษาแล้ว ยังจัดให้มีการประกวดในประเภทบุคคลทั่วไป โดยไม่จำกัดอายุและการศึกษา เพียงรวมทีมให้ได้ 5 คน ประกอบด้วย ผู้ที่มีความสามารถด้านการวางแผนธุรกิจ นักออกแบบแอพพลิเคชั่น นักพัฒนาโปรแกรม หรือผู้ที่มีความสนใจด้านการประกันภัยสามารถสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 5 กันยายน 2562 เช่นเดียวกัน โดย 10 ทีม

(ทีมละ 5 คน) ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้าร่วมกิจกรรม Workshop เชิงลึก ตลอดระยะเวลา 2 วันเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีด้านการประกันภัยและนำไปปรับปรุงผลงาน หลังจากนั้นคณะกรรมการจะคัดเลือกผู้เข้ารอบสุดท้าย จำนวน 5 ทีมเพื่อเข้าร่วมชิงรางวัล OIC InsurTech Award 2019


สำหรับกิจกรรม CIT Roadshow จะเป็นการแนะแนวและให้ความรู้ เพื่อเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยี

การประกันภัยในหัวข้อหลัก คือ ความรู้พื้นฐานด้านประกันภัยและ InsurTech รอบโลก, วงจรประกันภัย ปัญหา อุปสรรค และความต้องการด้านการใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมประกันภัย จาก 3 ผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันภัย ได้แก่ ดร.ธรรม์ธีร์ สุกโชติรัตน์ CEO - TQLD (noon), Advisor - Thai Fintech Association, ธนศักดิ์ ฮุ่นตระกูล กรรมการผู้จัดการและผู้ร่วมก่อตั้ง FairDee InsurTech Co.,Ltd. พร้อมด้วย ฤทัย สุทธิกุลพานิช Head of Fuchsia Innovation Center เมืองไทยประกันชีวิต


ปิดท้ายด้วยสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้–5 กันยายน 2562 โดย 10 ทีม (ทีมละ 5 คน) ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมกิจกรรม InsurTech Boot Camp 2019 เสริมพลังความรู้ และขัดเกลาทักษะแบบเข้มข้น ตลอดระยะเวลา 2 วัน 1 คืน และคัดเลือก 5 ทีมที่มีผลงานโดดเด่นเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าชิงรางวัลในงาน OIC InsurTech Award 2019


สำหรับรางวัล OIC InsurTech Award 2019 ที่ผู้เข้าประกวดจะได้รับ มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 400,000 บาท แบ่งเป็น ประเภทนิสิต/นักศึกษา ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลมูลค่า 80,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

เงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ประเภทบุคคลทั่วไป ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัลมูลค่า 80,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล


“มาร่วมกันพลิกโฉมอุตสาหกรรมประกันภัยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี กับโครงการ InsurTech

Boot Camp 2019 ที่มุ่งมั่นเสริมสร้างความรู้และทักษะในการนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีมาใช้ในอุตสาหกรรมประกันภัย และติวเข้มสำหรับการส่งผลงานเข้าชิงรางวัล OIC InsurTech Award 2019 เพราะฉะนั้น ใครมีไอเดียดีๆ มีของดีในตัว อย่าเก็บไว้ รวมกลุ่มกันให้ได้ 5 คน แล้วสมัครกันเข้ามาได้ ทั้งนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไป งานนี้นอกจากผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัลแล้ว ผลงานที่ได้รางวัลจะได้รับการต่อยอดพัฒนาให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและใช้งานได้จริง ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความแข็งแกร่งให้อุตสาหกรรมประกันภัยของไทย อีกด้วย” เลขาธิการ คปภ. กล่าว

+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook